Sjukvårdspartiet i Värmland - SiV

- Nu är SiV Ansluten till SWISH

Vill Du vara med och förändra?

Skapa ett attraktivt Värmland? 

Något du vill förändra?

Sjukvårdspartiet i Värmland behövs!  

För bara 50 kr blir du medlem i SiV, och är med och stödjer vårt arbete! Att vara passiv medlem för att stödja vårt arbete är guld värt för oss. Men vi behöver också fler som vill vara aktiva. Välkommen till oss! 

 Så här kan du bli medlem:

- skriv i anmälningsformulär HÄR och ange i meddelanderutan om du har swishat eller önskar bg inbetalning. Kom ihåg att ange namn i samband med din swish.

 Välkommen !


 

Nyheter från SiV


Säffletidningen 2016-08-24 presenterade nya vinklingar i den nya simhallens placering. Här kommer SiVs ståndpunkt än en gång.
2016-08-26 @ 09:42:00

I mars 2016 publicerade vi en insändare i Säffletidningen. Den är fortfarande relevant!
2016-08-23 @ 15:51:00

Även Sjukvårdspartiet i Värmland deltar i planering och diskussioner inför eventuell storregionsbildning
2016-07-25 @ 15:01:00

Nu kan du läsa årets medlemsbrev nr 2 på hemsidan.
2016-07-25 @ 14:50:00

Nu hittar du fakta och aktuellt om regionbildningen via SiV:s hemsida
2016-06-06 @ 22:09:00

Klicka här för att se fler nyheter

SiV - Lokalt

Vi lyssnar och visar respekt för erfarenheter och syn-
punkter från brukare, personal, anhöriga och all-
mänhet inom kommunen.

SiV - Regionalt

I Värmland röstade 11.381 väljare (6,35%) på SiV i landstingsvalet 2014.


SiV - Landstinget

Sjukvårdspartiet i Värmland - SiV - finns representerat i Landstinget i Värmland - LiV. I Landstinget har SiV 5 mandat.

SiV - Ungdom

Vill du vara med och förbättra vård, skola och arbetsmarknaden för unga i Värmland?