Sjukvårdspartiet i Värmland - SiV

Vill Du vara med och förändra?

Skapa ett attraktivt Värmland? 

Något du vill förändra?

Sjukvårdspartiet i Värmland behövs!  

Välkommen !


 

Nyheter från SiV


Välkommen att läsa vårt medlemsbrev april, 2016. Det första för i år.
2016-05-02 @ 12:18:00

Kom ihåg vår extra medlemsstämma angående planerna på regionbildning
2016-05-02 @ 08:04:00

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns att läsa
2016-04-08 @ 16:21:00

Det var många handlingar som avhandlades vid årsmötet.
2016-04-03 @ 15:24:00

Närvårdsenheterna - för Värmlänningarnas bästa.
2016-03-23 @ 09:23:00

Klicka här för att se fler nyheter

SiV - Lokalt

Vi lyssnar och visar respekt för erfarenheter och syn-
punkter från brukare, personal, anhöriga och all-
mänhet inom kommunen.

SiV - Regionalt

I Värmland röstade 11.381 väljare (6,35%) på SiV i landstingsvalet 2014.


SiV - Landstinget

Sjukvårdspartiet i Värmland - SiV - finns representerat i Landstinget i Värmland - LiV. I Landstinget har SiV 5 mandat.

SiV - Ungdom

Vill du vara med och förbättra vård, skola och arbetsmarknaden för unga i Värmland?