Du är här: Nyheter från SiV

Nyheter från SiV

2019-03-06, 10:19
Årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland
SiV håller årsmöte ikväll, 21 mars. Nu är ny föreläsare klar! Välkommen, kom och prata politik med oss och använd din röst i årsmötets förhandlingar!

 Uppdatering. Sjukvårdspartiet kan presentera kvällens föreläsare vid årsmötet med SiV: nämligen 
Mona Noreklint

tidigare info:

 TYVÄRR HAR LISA E.S BLIVIT SJUK. VI ÖNSKAR HENNE KRYA PÅ OCH SER FRAM EMOT ATT FÅ LYSSNA PÅ OCH SAMTALA I ÄMNET FRAMÖVER ISTÄLLET. VI ÖNSKAR LISA KRYA PÅ OCH HÄLSAR ER ALLA VÄLKOMNA TILL SJUKVÅRDSPARTIETS ÅRSMÖTE IKVÄLL. 

ge text

Handlingar till mötet:

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansrapport 
Förslag till arvodesregler
Förslag till budget (utdelas på mötet)
Motion om dyslexiskola, Annica Tollén 
Motion "Gul motion", Hans Nilsson 

Aktuella för om- eller nyval 

Mötet kommer också behandla förslag till medlemsavgift nästa år. Nuvarande nivå är 50 kr/år. Kom och gör din röst hörd. Borde vi höja? I så fall hur mycket? 

Hans Nilsson kommer att presentera sin valanalys och förslag inför valet 2021.

Och så ska vi ha trevligt tillsammans!

Välkomna, önskar styrelsen

 

Kontakt Marianne Utterdahl, Ordförande 
marianne.utterdahl@regionvarmland.se 
 

Årsmöte med SiV i Säffle
Onsdag den 27 februari träffas vi i Silvenska villan

Välkomna till vårt årsmöte i SiV i Säffle onsdag den 27 februari kl 18 i Silvenska villans lilla galleri.

Vi startar med fika som Lena och Maria dukat upp och sen får vi höra Katrin Steverding från näringslivsenheten berätta om Säffles satsningar på destinationsutveckling.

Observera att i tisdagens ST var det helt fel datum angivet. Det skall vara 27 februari som du kan läsa i den reviderade annonsen som kommur ut i Säffletidningen den 14 februari.

2018-12-17, 15:52
Nya motioner till kommunfullmäktige i Säffle
2018-12-17 lägger SiV i Säffle två motioner i kommunfullmäktige. En handlar om vårt kulturmiljöprogram och en om information till restauranger om matallergier.

Läs hela motionerna här»». matallergier  och kulturmiljöprogrammet.
2018-12-13, 17:59
Marianne Utterdahl har utsetts till regionråd och ordförande i Hälsa- och Sjukvårdsnämnden.
Landstingsfullmäktige har förrättat valen till nya Region Värmland för åren 2019-2022

Pressmeddelande: 

På gårdagens och dagens landstingsfullmäktige förrättades valen till det nya Region Värmland för åren 2019-2022.

Marianne Utterdahl från Säffle utsågs till regionråd och ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Vi i partiet är glada och tacksamma för förtroendet. Sjukvårdspartiet i Värmland har sen tidigare ambitionen att skapa en god och nära vård med hög kvalitét.

Ingalill Rosell från Säffle utsågs till ersättare i Patientnämnden.

-Att föra patienternas talan för att förbättra sjukvården och förebygga undvikbara vårdskador är mycket viktigt för vårdens kvalitét, säger Ingalill Rosell och jag ser fram emot att tillsammans med övriga ledamöter arbeta för det. Några av övriga uppdrag som medlemmar i Sjukvårdspartiet i Värmland valdes till är följande:

Demokratiberedning-Berit larsson

Regionstyrelse- Marianne Utterdahl, Birgitta Wessmark

Hälso och sjukvårdsnämnd- Görel Hopman

Regional  utvecklingsnämnd- Sebastian Hidén, Jan Carling

Kultur- och bildningsnämnd- Berit Larsson, Mona Noreklint

Kollektivtrafiknämnd- Hans Nilsson, Ingegerd Welin Fogelberg

Hjälpmedelsnämnd- Yvonne Kristoffersen

Friskvården i Värmland- Jan Carling

Nätverk Hälsa-Demokrati- Görel Hopman

2018-12-13, 17:46
Medlemsmöte SiV i Säffle
Brandstationen blev höstens plats för vårt medlemsmöte

Torsdagen den 6 dec samlades nya och gamla förtroendevalda och intresserade medlemmar på höstens medlemsmöte i brandstationen. Nygräddade saffransbullar och pepparkakor tillsammans med glögg stod på fikabordet innan mötet öppnades. Ingegerd Welin Fogelberg öppnade mötet och började med att gratulera två jubilarer, Örjan Ström och Ingalill Rosell, som varit med i SiV sedan partiet startade. De gav oss en liten historieberättelse om SiVs roll i landstinget och kommunen. 

Mötet fortsatte med en presentation av de ledamöter som är invalda i de olika nämnderna och bolagen. Förutom 4 platser i fullmäktige tar vi plats i Kommunstyrelsen med Hèléne Agdén som ordinarie ledamot och Ingegerd Welin Fogelberg som ersättare;  i Socialnämnden med Ingalill Rosell som ordinarie och Monica Johansson som ersättare. Monica är ny SiV-ledamot. I  Barn- och utbildningsnämnden tar Kent Davidsson plats som ordinarie ledamot. Kent är också ny SiV-ledamot och som ersättare stannar Carin Wernberger Dahlin kvar.  I Kulturnämnden sitter Maria Ohlson kvar som ordinarie ledamot och i Teknik och fritidsnämnden sitter Mats Ahlstrand kvar som ordinarie ledamot och Parti Karlsson blir ny ersättare. I Miljö och byggnadsnämnden sitter Michael Utterdahl kvar som ordinarie ledamot och Maria Skogh stannar kvar som ersättare. I det kommunala bolaget SäKom blir Björn Brunzell vår representant på en ersättarplats och Lena Svensson blir ersättare i SäBo.  Anita Dahlin stannar kvar på sin post som revisor i fullmäktige.

 Leif ”Parren” Pettersson lämnar tyvärr sin plats i kommunstyrelsen och BUN och vår vice ordförande  i Miljö och bygg Asema Dzafic  lämnar också sin plats. Båda två har varit mycket uppskattade och vi kommer att sakna dem när vi går in i den nya mandatperioden efter nyår. Men vi hoppas få ta del av deras kunskaper och erfarenheter i det inre arbetet i partiet!

Mötet avslutades med en kort resumé om vad kommunen står inför: Stram budget och stora investeringar;  en utmaning som SiV i Säffle vill möta med inställningen att kvalitet är kostnadseffektivt. Vårt mål är att utveckla Säffle till en attraktiv bostadsort.

2018-11-20, 16:38
Här är Sjukvårdspartiet i Värmlands nominerade!
Höststämman har fastställt våra nomineringar till Region Värmland. Den 11-12 december sammanträder landstingsfullmäktige och kommer då fastställa de nomineringar till uppdragen i nya Region Värmland från och med årsskiftet.

 

Den av höststämman nominerade gruppen tackar för förtroendet. Vi ser fram emot att ta oss an de viktiga uppdrag som det nya Region Värmland kommer att innebära. Vi är fulla av inspiration och arbetslust och hoppas på många goda medlemsdialoger under den kommande mandatperioden! Tillsammans med er och våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan ska vi göra vårt bästa för en bättre hälso- och sjukvård, ett bättre Värmland och en utveckling i enlighet med vårt politiska handlingsprogram. 

Det nya landstinget, Region Värmland kommer att förutom fullmäktige att bestå av nämnder varav Regionstyrelsen är den samordnande nämnden där ärenden på väg till fullmäktige också kommer att passera. Alla ersättare i nämnderna har närvaro- och yttranderätt vid alla sammanträden och kan också lämna protokollsanteckningar även om enbart ledamöter har formellt beslutsrätt.  Ordinarie ledamot i nämnd är också den som får en plats i resp nämnds arbetsutskott. Läs mer om nya Region Värmland HÄR

Vid nomineringsprocessen har enligt stadgarna Sjukvårdspartiets styrelse varit vårt beredande organ. Styrelsen har i första hand erbjudit/fördelat uppragen bland de som av valresultatet fått en plats i fullmäktige. 

Fullmäktigegruppen: Ordinarie: Marianne Utterdahl, Jan Carling, Birgitta Wessmark, Görel Hopman, Hans Nilsson, Berit Larsson. Ersättare: Helena Granvik, Ingalill Rosell, Birgitta Sjögren, Sebastian Hidén, Mona Noreklint och Hèléne Agdén. 

Här presenteras våra av stämman nominerade till övriga uppdrag:

 

Marianne Utterdahl, Säffle

- Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden tillika tandvårdsnämnden
- Ledamot i Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen
- Ersättare i Svensk Luftambulans
- Ledamot i styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården
- Ledamot i Regionstyrelsen
- Ledamot i Krisledningsnämnden
- Ledamot i styrgrupp för Nya Perspektiv

 

Birgitta Wessmark, Karlstad
- Ersättare i Regionstyrelsen
- Ersättare i Valberedningen

 

Görel Hopman, Kristinehamn
- Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden/tandvårdsnämnden
- Ersättare i SKL:s nätverk Hälsa Demokrati
- Ledamot i Samordningsförbundet Fryksdalen

 

 

Sebastian Hidén
- Ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden

Jan Carling, Edsvalla
- Ersättare i Regionala Utvecklingsnämnden
- Ersättare i Friskvården i Värmland
- Juryman enligt 12 kap §3 Tryckfrihetsförordningen
- Ledamot i valberedningen

 

Berit Larsson, Karlstad
- 2:e Vice ordförande i Kultur- och bildningsnämnden
- Ledamot i Demokratiberedningen

 

 

Mona Noreklint, Karlstad
- Ersättare i Kultur- och bildningsnämnden 

 

Hans Nilsson, Koppom
- Ledamot i Kollektivtrafiknämnden
- Ledamot i Viltvårdsförvaltningsdelegationen
- Ersättare i stiftelsen Gammelkroppa skogsskola (till dess att Birgitta Sjögren kan återgå i aktivt uppdrag). 

 

Birgitta Sjögren, Torsby
Ersättare i Stiftelsen Gammelkroppa skogsskola 

 

Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle
- Ersättare i Kollektivtrafiknämnden
- Ersättare i Stiftelsen Wermland Opera

 Ingalill Rosell, Säffle 
- Ersättare i Patientnämnden

 Yvonne Kristoffersen, Kristinehamn
- Ersättare i Hjälpmedelsnämnden
- Ersättare i Karlstads övervakningsnämnd

 

 

Örjan Ström, Säffle
- Revisor Region Värmland

 

Kjell Rosell, Säffle
- Juryman, andra gruppen Tryckfrihetsförordningen

 

Madeleine Weinholm, Karlstad
- Ersättare Stiftelsen Erlandergården

 

Övriga i Fullmäktigegruppen är: 

Helena Granvik, Säffle, 1:e ersättare i Regionfullmäktige

Hèléne Agdén, Säffle, 6:e ersättare i Regionfullmäktige

 

Utöver dessa nomineringar utsåg Sjukvårdspartiet i Värmlands höststämma också följande personer till att ingå i Interimstyrelsen för SiV i Karlstad med uppgift att förbereda sig för kommunvalet 2022:

Berit Larsson, Ordförande
Jan Carling, Kassör
Sylvia Agorander
Madeleine Weinholm
Lotti Strömbeg
Caroline Arlestrand
Mona Noreklint

Läs mer om SiV i Karlstads kommungrupp på deras kandidatsida inför valet HÄR 

2018-08-28, 13:12
DRAR IHOP SIG FÖR VALVAKA!
Välkommen med din anmälan! Först till kvarn!!Följ med och följ utgången av valet för SiV i Karlstad och SiV i Regionen

Alla medlemmar, supportrar och valarbetare inbjuds att delta i Valvaka! 
OBS endast 30 får plats i lokalen. Först till kvarn gäller därför. 
Valarbetare bjuds på mat och dryck, övriga är vi tacksamma om ni lägger en slant i vår bössa utifrån vad ni anser det är värt/förmår. ALLA VÄLKOMNA 
Vi planerar att ha kontakt med HEL, SiV i Säffle och ev övriga Sjukvårdspartier i Sverige för att följa varandras valutgång.
Vi bjuder på plockmat, vin och alkoholfri dryck. 
HOPPAS VI FYLLER LOKALEN! 
Välkommen med din anmälan ! 
Till marianne.utterdahl@liv.se

2018-08-01, 14:45
För att hela Värmland ska leva
Rösta på SiV i valet 9 september!

 

För attraktiva städer och en levande landsbygd

Ett Region Värmland organiserat utifrån hela befolkningens behov om Sjukvårdspartiet får bestämma.

Klicka på bilden för att läsa hela valfoldern!  Vill du läsa handlingsprogrammet i sin helhet? Klicka HÄR 

2018-04-18, 21:03
Ny blogg från Marianne
Efter två dagars seminarium med Integrativ medicin delar Marianne med sig av lite tankar.Har vi rätt och fel allihop?

Ny blogg från Marianne!

2018-04-17, 21:19
Dina kandidater i kommunalvalet i Säffle
Här kan du se kandidaterna till kommunalvalet i Säffle 2018

 

1

Hèléne Agdén

Säffle

Socialpedagog

2

Leif Pettersson

Säffle

Ekonom

3

Ingegerd Welin Fogelberg

Säffle

Ingenjör

4

Mats Ahlstrand

Kocklanda

Brandmästare

5

Marianne Utterdahl

Säffle

Landstingsråd

6

Ingalill Rosell

Säffle

Leg sjuksköterska

7

Sebastian Hidén

Säffle

Projektledare

8

Helena Granvik

Östra Takene

Leg psykoterapeut

9

Maria Ohlson

Säffle

Boendehandledare

10

Carin Wernberger Dahlin

Säffle

Bibliotekarie

11

Asema Dzafic

Säffle

Ingenjör

12

Maria Skogh

Säffle

Pensionär

13

Lena Svensson

Säffle

Pensionär

14

Patrik Karlsson

Värmlandsnäs

Brandman

15

Monica Johansson

Valdersrud

Pensionär

16

Katja Gyllensteen-Hahn

Säffle

Undersköterskeelev

17

Örjan Ström

Säffle

Byggnadsingenjör

18

Kjell Rosell

Säffle

systemutvecklare

19

Linnea Utterdahl

Säffle

Vårdlärare

20

Michael Utterdahl

Säffle

Boendehandledare

22

Erik Fogelberg

Säffle

Civilingenjör

23

MonicaJacobsen

Säffle

Integrationssamordnare

24

Lukas Geberetensae

Säffle

Undersköterska

25

Elisabeth Wargh

Säffle

Undersköterska

26

Hans Kringstad

Säffle

Civilingenjör

27

Irenevon Dolwitz

Säffle

Grafisk formgivare

28

David Wold

Säffle

Skribent

29

Lennart Berg

Säffle

Författare i livskunskap

Prenumerera »

Just nu visas nyhet 1 - 10 av totalt 74.  |  Nästa sida »

Prenumerera på uppdateringar:

Ange din e-postadress nedan om du vill få ett e-post när en uppdatering sker på denna sida.