Du är här: Nyheter från SiV

Nyheter från SiV

2018-12-13, 17:59
Marianne Utterdahl har utsetts till regionråd och ordförande i Hälsa- och Sjukvårdsnämnden.
Landstingsfullmäktige har förrättat valen till nya Region Värmland för åren 2019-2022

Pressmeddelande: 

På gårdagens och dagens landstingsfullmäktige förrättades valen till det nya Region Värmland för åren 2019-2022.

Marianne Utterdahl från Säffle utsågs till regionråd och ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Vi i partiet är glada och tacksamma för förtroendet. Sjukvårdspartiet i Värmland har sen tidigare ambitionen att skapa en god och nära vård med hög kvalitét.

Ingalill Rosell från Säffle utsågs till ersättare i Patientnämnden.

-Att föra patienternas talan för att förbättra sjukvården och förebygga undvikbara vårdskador är mycket viktigt för vårdens kvalitét, säger Ingalill Rosell och jag ser fram emot att tillsammans med övriga ledamöter arbeta för det. Några av övriga uppdrag som medlemmar i Sjukvårdspartiet i Värmland valdes till är följande:

Demokratiberedning-Berit larsson

Regionstyrelse- Marianne Utterdahl, Birgitta Wessmark

Hälso och sjukvårdsnämnd- Görel Hopman

Regional  utvecklingsnämnd- Sebastian Hidén, Jan Carling

Kultur- och bildningsnämnd- Berit Larsson, Mona Noreklint

Kollektivtrafiknämnd- Hans Nilsson, Ingegerd Welin Fogelberg

Hjälpmedelsnämnd- Yvonne Kristoffersen

Friskvården i Värmland- Jan Carling

Nätverk Hälsa-Demokrati- Görel Hopman

2018-12-13, 17:46
Medlemsmöte SiV i Säffle
Brandstationen blev höstens plats för vårt medlemsmöte

Torsdagen den 6 dec samlades nya och gamla förtroendevalda och intresserade medlemmar på höstens medlemsmöte i brandstationen. Nygräddade saffransbullar och pepparkakor tillsammans med glögg stod på fikabordet innan mötet öppnades. Ingegerd Welin Fogelberg öppnade mötet och började med att gratulera två jubilarer, Örjan Ström och Ingalill Rosell, som varit med i SiV sedan partiet startade. De gav oss en liten historieberättelse om SiVs roll i landstinget och kommunen. 

Mötet fortsatte med en presentation av de ledamöter som är invalda i de olika nämnderna och bolagen. Förutom 4 platser i fullmäktige tar vi plats i Kommunstyrelsen med Hèléne Agdén som ordinarie ledamot och Ingegerd Welin Fogelberg som ersättare;  i Socialnämnden med Ingalill Rosell som ordinarie och Monica Johansson som ersättare. Monica är ny SiV-ledamot. I  Barn- och utbildningsnämnden tar Kent Davidsson plats som ordinarie ledamot. Kent är också ny SiV-ledamot och som ersättare stannar Carin Wernberger Dahlin kvar.  I Kulturnämnden sitter Maria Ohlson kvar som ordinarie ledamot och i Teknik och fritidsnämnden sitter Mats Ahlstrand kvar som ordinarie ledamot och Parti Karlsson blir ny ersättare. I Miljö och byggnadsnämnden sitter Michael Utterdahl kvar som ordinarie ledamot och Maria Skogh stannar kvar som ersättare. I det kommunala bolaget SäKom blir Björn Brunzell vår representant på en ersättarplats och Lena Svensson blir ersättare i SäBo.  Anita Dahlin stannar kvar på sin post som revisor i fullmäktige.

 Leif ”Parren” Pettersson lämnar tyvärr sin plats i kommunstyrelsen och BUN och vår vice ordförande  i Miljö och bygg Asema Dzafic  lämnar också sin plats. Båda två har varit mycket uppskattade och vi kommer att sakna dem när vi går in i den nya mandatperioden efter nyår. Men vi hoppas få ta del av deras kunskaper och erfarenheter i det inre arbetet i partiet!

Mötet avslutades med en kort resumé om vad kommunen står inför: Stram budget och stora investeringar;  en utmaning som SiV i Säffle vill möta med inställningen att kvalitet är kostnadseffektivt. Vårt mål är att utveckla Säffle till en attraktiv bostadsort.

2018-11-20, 16:38
Här är Sjukvårdspartiet i Värmlands nominerade!
Höststämman har fastställt våra nomineringar till Region Värmland. Den 11-12 december sammanträder landstingsfullmäktige och kommer då fastställa de nomineringar till uppdragen i nya Region Värmland från och med årsskiftet.

 

Den av höststämman nominerade gruppen tackar för förtroendet. Vi ser fram emot att ta oss an de viktiga uppdrag som det nya Region Värmland kommer att innebära. Vi är fulla av inspiration och arbetslust och hoppas på många goda medlemsdialoger under den kommande mandatperioden! Tillsammans med er och våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan ska vi göra vårt bästa för en bättre hälso- och sjukvård, ett bättre Värmland och en utveckling i enlighet med vårt politiska handlingsprogram. 

Det nya landstinget, Region Värmland kommer att förutom fullmäktige att bestå av nämnder varav Regionstyrelsen är den samordnande nämnden där ärenden på väg till fullmäktige också kommer att passera. Alla ersättare i nämnderna har närvaro- och yttranderätt vid alla sammanträden och kan också lämna protokollsanteckningar även om enbart ledamöter har formellt beslutsrätt.  Ordinarie ledamot i nämnd är också den som får en plats i resp nämnds arbetsutskott. Läs mer om nya Region Värmland HÄR

Vid nomineringsprocessen har enligt stadgarna Sjukvårdspartiets styrelse varit vårt beredande organ. Styrelsen har i första hand erbjudit/fördelat uppragen bland de som av valresultatet fått en plats i fullmäktige. 

Fullmäktigegruppen: Ordinarie: Marianne Utterdahl, Jan Carling, Birgitta Wessmark, Görel Hopman, Hans Nilsson, Berit Larsson. Ersättare: Helena Granvik, Ingalill Rosell, Birgitta Sjögren, Sebastian Hidén, Mona Noreklint och Hèléne Agdén. 

Här presenteras våra av stämman nominerade till övriga uppdrag:

 

Marianne Utterdahl, Säffle

- Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden tillika tandvårdsnämnden
- Ledamot i Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen
- Ersättare i Svensk Luftambulans
- Ledamot i styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården
- Ledamot i Regionstyrelsen
- Ledamot i Krisledningsnämnden
- Ledamot i styrgrupp för Nya Perspektiv

 

Birgitta Wessmark, Karlstad
- Ersättare i Regionstyrelsen
- Ersättare i Valberedningen

 

Görel Hopman, Kristinehamn
- Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden/tandvårdsnämnden
- Ersättare i SKL:s nätverk Hälsa Demokrati
- Ledamot i Samordningsförbundet Fryksdalen

 

 

Sebastian Hidén
- Ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden

Jan Carling, Edsvalla
- Ersättare i Regionala Utvecklingsnämnden
- Ersättare i Friskvården i Värmland
- Juryman enligt 12 kap §3 Tryckfrihetsförordningen
- Ledamot i valberedningen

 

Berit Larsson, Karlstad
- 2:e Vice ordförande i Kultur- och bildningsnämnden
- Ledamot i Demokratiberedningen

 

 

Mona Noreklint, Karlstad
- Ersättare i Kultur- och bildningsnämnden 

 

Hans Nilsson, Koppom
- Ledamot i Kollektivtrafiknämnden
- Ledamot i Viltvårdsförvaltningsdelegationen
- Ersättare i stiftelsen Gammelkroppa skogsskola (till dess att Birgitta Sjögren kan återgå i aktivt uppdrag). 

 

Birgitta Sjögren, Torsby
Ersättare i Stiftelsen Gammelkroppa skogsskola 

 

Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle
- Ersättare i Kollektivtrafiknämnden
- Ersättare i Stiftelsen Wermland Opera

 Ingalill Rosell, Säffle 
- Ersättare i Patientnämnden

 Yvonne Kristoffersen, Kristinehamn
- Ersättare i Hjälpmedelsnämnden
- Ersättare i Karlstads övervakningsnämnd

 

 

Örjan Ström, Säffle
- Revisor Region Värmland

 

Kjell Rosell, Säffle
- Juryman, andra gruppen Tryckfrihetsförordningen

 

Madeleine Weinholm, Karlstad
- Ersättare Stiftelsen Erlandergården

 

Övriga i Fullmäktigegruppen är: 

Helena Granvik, Säffle, 1:e ersättare i Regionfullmäktige

Hèléne Agdén, Säffle, 6:e ersättare i Regionfullmäktige

 

Utöver dessa nomineringar utsåg Sjukvårdspartiet i Värmlands höststämma också följande personer till att ingå i Interimstyrelsen för SiV i Karlstad med uppgift att förbereda sig för kommunvalet 2022:

Berit Larsson, Ordförande
Jan Carling, Kassör
Sylvia Agorander
Madeleine Weinholm
Lotti Strömbeg
Caroline Arlestrand
Mona Noreklint

Läs mer om SiV i Karlstads kommungrupp på deras kandidatsida inför valet HÄR 

2018-08-28, 13:12
DRAR IHOP SIG FÖR VALVAKA!
Välkommen med din anmälan! Först till kvarn!!Följ med och följ utgången av valet för SiV i Karlstad och SiV i Regionen

Alla medlemmar, supportrar och valarbetare inbjuds att delta i Valvaka! 
OBS endast 30 får plats i lokalen. Först till kvarn gäller därför. 
Valarbetare bjuds på mat och dryck, övriga är vi tacksamma om ni lägger en slant i vår bössa utifrån vad ni anser det är värt/förmår. ALLA VÄLKOMNA 
Vi planerar att ha kontakt med HEL, SiV i Säffle och ev övriga Sjukvårdspartier i Sverige för att följa varandras valutgång.
Vi bjuder på plockmat, vin och alkoholfri dryck. 
HOPPAS VI FYLLER LOKALEN! 
Välkommen med din anmälan ! 
Till marianne.utterdahl@liv.se

2018-08-01, 14:45
För att hela Värmland ska leva
Rösta på SiV i valet 9 september!

 

För attraktiva städer och en levande landsbygd

Ett Region Värmland organiserat utifrån hela befolkningens behov om Sjukvårdspartiet får bestämma.

Klicka på bilden för att läsa hela valfoldern!  Vill du läsa handlingsprogrammet i sin helhet? Klicka HÄR 

2018-04-18, 21:03
Ny blogg från Marianne
Efter två dagars seminarium med Integrativ medicin delar Marianne med sig av lite tankar.Har vi rätt och fel allihop?

Ny blogg från Marianne!

2018-04-17, 21:19
Dina kandidater i kommunalvalet i Säffle
Här kan du se kandidaterna till kommunalvalet i Säffle 2018

 

1

Hèléne Agdén

Säffle

Socialpedagog

2

Leif Pettersson

Säffle

Ekonom

3

Ingegerd Welin Fogelberg

Säffle

Ingenjör

4

Mats Ahlstrand

Kocklanda

Brandmästare

5

Marianne Utterdahl

Säffle

Landstingsråd

6

Ingalill Rosell

Säffle

Leg sjuksköterska

7

Sebastian Hidén

Säffle

Projektledare

8

Helena Granvik

Östra Takene

Leg psykoterapeut

9

Maria Ohlson

Säffle

Boendehandledare

10

Carin Wernberger Dahlin

Säffle

Bibliotekarie

11

Asema Dzafic

Säffle

Ingenjör

12

Maria Skogh

Säffle

Pensionär

13

Lena Svensson

Säffle

Pensionär

14

Patrik Karlsson

Värmlandsnäs

Brandman

15

Monica Johansson

Valdersrud

Pensionär

16

Katja Gyllensteen-Hahn

Säffle

Undersköterskeelev

17

Örjan Ström

Säffle

Byggnadsingenjör

18

Kjell Rosell

Säffle

systemutvecklare

19

Linnea Utterdahl

Säffle

Vårdlärare

20

Michael Utterdahl

Säffle

Boendehandledare

22

Erik Fogelberg

Säffle

Civilingenjör

23

MonicaJacobsen

Säffle

Integrationssamordnare

24

Lukas Geberetensae

Säffle

Undersköterska

25

Elisabeth Wargh

Säffle

Undersköterska

26

Hans Kringstad

Säffle

Civilingenjör

27

Irenevon Dolwitz

Säffle

Grafisk formgivare

28

David Wold

Säffle

Skribent

29

Lennart Berg

Säffle

Författare i livskunskap

2018-03-26, 09:12
Pressmeddelande
Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV redo för kommunal grupp i Karlstad?

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV redo för kommunal grupp i Karlstad?

"SiV i Karlstad" presenteras nu som svar på väljarnas önskemål om ett större hälsoperspektiv på de kommunala frågorna i Karlstad.

"SiV har en tydlig friskvårdspolitik, vi vill verka för ett friskt Karlstad där invånarnas hälsa alltid ska finnas med i de kommunala besluten", Ett Hälsoperspektiv behövs, inte minst inom äldreomsorg, skola och barnomsorg”, menar Berit Larsson, landstingsledamot, Karlstad, som även har ett starkt engagemang för Skutbergets framtid, som hon vill se bevaras som ett rekreationsområde, fritt från exploatering. 

”Vi har många frågor på vår agenda som kräver en god och effektiv samverkan mellan landstinget och kommunen. SiV i Värmland har verkat i Landstinget i Värmland sedan 2006, men det finns frågor som inte kan påverkas enbart med landstingspolitik. Därför blir det naturligt att gå vidare och seriöst undersöka våra möjligheter att ställa upp i årets kommunalval i Karlstad", säger Jan Carling, Edsvalla, som förutom uppdrag i landstinget också är partiets ombudsman.

”Allt fler av våra medlemmar visar engagemang för kommunala frågor och vi undersöker i dagsläget vilka som vill ställa upp på valsedeln i Karlstad”, säger Birgitta Wessmark, Karlstad, som är vice ordförande i partistyrelsen och landstingsledamot. Birgitta ser planerna på en kommunal grupp i länets största kommun som ett bra tecken på att SiV:s politik behövs och efterfrågas.

På partiets agenda finns förutom de självklara hjärtefrågorna som sjuk- och friskvård, även bevarande av Karlstads grönområden, invånarinflytande i bostadsplaneringen, äldreomsorg, barnomsorg, skola, fördelning av resurser till idrottsföreningar (inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv), integration och rättvisefrågor inklusive en lösning på de hemlösas situation är andra viktiga områden för SiV i Karlstad.

Fler frågor är under utveckling tillsammans med inkommande kandidater.

För mer information/kontakt:

Berit Larsson 070-45 45 221

Birgitta Wessmark 070-313 01 44

Jan Carling, 073-046 54 17

 

 

2018-03-21, 19:13
Dina kandidater
Här hittar du valsedeln för landstingsvalet/regionkommun Värmland 2018 från SiV

Här hittar du listan, med alla namn inför valrörelsen. Fler namn kan tillkomma - eftersom styrelsen delegerades att lägga till fler namn innan det är dags för registrering.

2018-03-13, 12:31
Nu finns handlingarna publicerade
Inför årsmötet den 18 mars

Nu finns handlingarna publicerade på hemsidan, under flik "Om SiV/årsmöten/2018" - eller klicka HÄR

Prenumerera »

Just nu visas nyhet 1 - 10 av totalt 72.  |  Nästa sida »

Prenumerera på uppdateringar:

Ange din e-postadress nedan om du vill få ett e-post när en uppdatering sker på denna sida.