Du är här: Nyheter från SiV

2 000 sjuåringar hälsoundersöks

Karlstads universitet och Landstinget i Värmland startar nu en stor hälsoundersökning av 2 000 sjuåringar. Syftet är att undersöka om det finns samband mellan exponering av kemikalier under graviditet som kan påverka barnets hälsa.

Hälsoundersökningen ingår i Selma-studien som bedrivs vid Karlstads universitet i samarbete med Landstinget i Värmland och en rad nationella och internationella forskargrupper. Meningen med studien är att undersöka om exponeringen för hormonstörande ämnen under graviteten kan påverka barnets hälsoutveckling.

I Selma-studiens första fas som startade 2007 fick mer än 2 000 gravida kvinnor i Värmland lämna blod- och urinprover som sparades och analyserades. Nu är det dags för en uppföljning och över 2 000 barn kommer att bjudas in för en omfattande hälsoundersökning. Undersökningen kommer att ta drygt två år innan alla barnen har undersökts. Hälsoundersökning infattar barnens känslomässiga utveckling, förmåga till kunskapsinhämtning, könsutveckling, effekter på ämnesomsättning och tillväxt, astma och allergi med mera.

Hälsoundersökningens genomförande har blivit möjlig då man fått ett EU-bidrag inom ramen för ett forskningsprogram.

– Detta innebär att vi nu kan analysera ytterligare ett trettiotal hormonstörande ämnen hos mamman och barnet vilket gör Selma-studien till en av världens största studier inom området, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och projektledare för Selma-studien i ett pressmeddelande.


"Ska bli mycket intressant att fortsatta dialogen om erfarenheter från denna studie i landstinget. Det finns tydliga indikationer på hur hormonstörande kemikalier påverkar hälsan hos våra barn, och det är detta som följs. I alla byggprojekt inom landstinget är "rena material" ett tydligt mål som följs, bland annat vår nya avdelning för för tidigt födda barn. Själv tror jag att vi kommer bli mkt mer upplysta om hur vår miljö - i och utanför kroppen påverkar vår hälsa. Under tiden plockar jag fortsatt bort kemikalier i mitt hem, såväl för oss vuxnas skull men framförallt för våra barnbarns. Bland annat har jag återupptäckt ättika och bikarbonat som strålande rengöringsmedel."

/Marianne Utterdahl


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-09-19, 16:03
Uppdaterad 2015-09-19, 16:03