Du är här: Nyheter från SiV

Årsmöte och studiebesök med stort intresse

Hög närvaro och fantastiskt intresse

Ingalill Rosell (SiV) och operativt ansvarig tjänsteman, Lena Bäckman i samspråk inne i en av vårdsalarna.  

Sjukvårdspartiet i Värmlands årsmöte avlöpte med stort intresse och hög närvaro.

Inför årsmötesförhandlingarna hade partiet bjudit in till studiebesök vid nya Närvårdsavdelningen vid fd sjukhuset. Ca femtio personer, däribland flera kollegor från Värmlandssamverkans övriga partier dök upp.  Mycket intressant att se de i stort sett färdigställda lokalerna, och höra ansvariga tjänstemän, Jan Hultbäck och Lena Bäckman berätta om den planerade verksamheten, som med ett nytänkande förhållningssätt kommer att utgöra ett behovsstyrt omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå.

Efter det uppskattade studiebesöket och en fikastund tackades tjänstemännen för en inspirerande föredragning och övriga deltagare för visat intresse. Därefter fortsatte sjukvårdspartiets medlemmar med sedvanliga årsmötesförhandlingar.  Mötesdeltagarna kunde konstatera att 2015 har varit ett mycket intensivt år med innehållsrik agenda och särskilt lyftes Närvårdsavdelningarna, invigningen av MR kameran i Torsby samt start av första linjens mottagning för barn och unga. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna, liksom övriga av årsmötet upptagna redovisningar.

Aktuellt läge i regionfrågan redovisades och diskuterades och mötet enades om att när regeringens beslut om bildandet av storregioner sker är det av yttersta vikt att de lokala frågorna beaktas, att hälso och sjukvårdens utformning inklusive den nära vården bevakas och att samverkansavtal med övriga regioner bevaras och utvecklas. Avseende regional tillhörighet anser SiV att ett samgående med Västra Götaland och Halland är att föredra framför Svealandsregionen med avseende på möjligheter för regional utveckling.

Ny styrelse valdes och består nu av Marianne Utterdahl Säffle, Ordförande. Ledamöter Birgitta Wessmark, Forshaga, Jan Carling, Edsvalla, Görel Hopman, Kristinehamn, Ingalill Rosell, Säffle, Birgitta Sjögren Sundberg, Torsby, Berit Larsson Karlstad. Ersättare Maria Skogh, Säffle, Per Ljungqvist, Karlstad.

Trotjänaren Örjan Ström lämnade sitt uppdrag i styrelsen och avtackades med en blomma.

Till valberedning valdes Jan Carling Edsvalla, Carin Wernberger Säffle samt Annica Cassel Hammarö. Till Revisorer valdes Anita Dahlin, Lena Svensson och till revisorsersättare Berit Castor och Kjell Ohlsson.

Presidiet för årsmötet bestod av Kjell Rosell ordförande och Ingegerd Welin Fogelberg, sekreterare vilka tackades för att ha guidat mötet genom förhandlingarna på ett föredömligt sätt.

 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2016-03-13, 22:32
Uppdaterad 2016-09-13, 22:32