Du är här: Nyheter från SiV

Debatt: Värmlandssamverkan (M,C,SiV,MP,KD,FP) svarar

Christina Tallberg och Lisbeth Staaf-Igelström, PRO ger landstinget i Värmland (se nedan) såväl kritik som förslag på konkreta åtgärder gällande vården till våra äldre invånare

 

 

Debattartikel från PRO:

http://www.vf.se/asikter/debatt/alla-ska-kunna-lita-pa-varden

 

 

Värmlandssamverkans svar:

 

Alla ska kunna lita på vården

 

Svar på debattartikeln Alla ska kunna lita på vården i VF den 15 aug

Att vården är jämlik är en angelägen fråga ur ett patient- och medborgarperspektiv. Det är en angelägen fråga även för landstinget i Värmland. Det finns många skillnader i vården, alla innebär dock inte ojämlik vård. Det är när det uppstår skillnader som inte kan förklaras av medicinska bedömningar eller behovsmässiga skillnader som vården är ojämlik. Sådana omotiverade och ojämlika skillnader kan handla om var man bor, kön, utbildning, födelseland, ålder. Men även om psykisk sjukdom, civilstånd eller sexuell läggning. Sådan ojämlikhet är något vi måste uppmärksamma och motverka.

Artikelförfattarna tar upp att äldre kvinnor inte får kallelse till mammografi och gynekologisk cellprovtagning och att äldre män inte alltid får den bästa behandlingen mot prostatacancer. Det stämmer att kvinnor äldre än 74 år inte kallas till mammografi, kvinnor över 60 år kallas inte till cellprovtagning. Det beror dock på att landstinget följer nationella riktlinjer som utarbetats utifrån medicinsk bedömning och forskningsrön, inte på åldern i sig. I landstinget finns riktlinjer för när provtagning för misstänkt prostatacancer ska tas. Varje man som känner oro ska få provet taget utifrån dessa riktlinjer och ska också få medicinsk bedömning och information. Det pågår ett viktigt arbete för att förbättra vårdprocessen för prostatacancer som är en av fem pilotdiagnoserna i den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården.

För den enskilda patienten är själva mötet med vården viktigt, hur jag blir mött är avgörande oavsett vilken profession jag möter. Vi behöver stärka förutsättningarna för vårdprofessionerna att bedriva en mer jämlik vård och vi behöver bli bättre på att följa upp vårdens resultat med avseende på jämlikhet och föra diskussion om varför eventuella skillnader uppstår.

 För Landstinget i Värmland är det viktigt att erbjuda bästa vårdkvalitet för alla som behöver hälso- och sjukvårdens tjänster. Just nu pågår bland annat ett stort arbete med en utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård. Den utgår från befolkningens behov av vård och hur utvecklingen inom stora sjukdomsdiagnoser utvecklas bland män och kvinnor i olika åldersgrupper de närmaste 15 åren. Vi har stora utmaningar och därför ska vi också använda vårdens möjligheter att tillgodose patienternas vårdbehov på bästa sätt.

 Landstinget i Värmland har idag etablerade mötesformer för att diskutera och samråda med både pensionärsorganisationer, patient- och brukarorganisationer, vi hoppas de kan vara naturliga fora för diskussion och dialog kring PRO:s förslag till lösningar.

 Frågan om jämlik vård i Värmland måste landstinget driva internt och i samarbete med kommunerna. Hur vi uppnår jämlik hälsa och jämlik vård i hela Sverige är ett område som är mycket bredare och involverar alla nivåer i samhället. Vi välkomnar konstruktiva förslag till lösningar från nationell nivå som ökar jämlikheten i vården.

 

Värmlandssamverkan
Elisabeth Kihlström (KD)
Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Marianne Utterdahl (SIV)
Jesper Johansson (MP)
Gert Ohlsson (FP)

 

 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-09-15, 12:14
Uppdaterad 2015-03-15, 12:14