Du är här: Nyheter från SiV

Glädjande utslag ang Närvårdsenheterna vid dagens landstingsfullmäktige

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet försökte åter stoppa Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn.

Den oförtröttliga kampen som S och V för mot utvecklingen av Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn fortsatte idag vid Landstingsfullmäktige. De 32 miljoner kronor som de två enheterna i Kristinehamn och Säffle beräknad kosta i drift är en bra och billig investering för stt bättre ta hand om våra mest sjuka äldre som är i behov av sjukhusvård, men inte i behov av specialistvårdens resurser. S och V verkar tro att ett stopp av Närvårdsenheterna på något magiskt sätt skulle vars lösningen för att klara nuvarande omställningsbehov på 380 miljoner kronor (budget sju miljarder). Vi tror inte på stereotypa, generella besparingar. Det finns tydliga uttalanden från bla SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om att alla landsting behöver utvecklanoch ta vara på ny teknik, nya arbetssätt och ny kunskap för stt klara nuvarande och framtids utmaningar i vården. Vi menar att utveckling är vägen ur ekonomisk kris och in i framtiden. En enig Värmlandssamverkan (M, C, SiV, Mp, Kd och Fp) debatterade tålmodigt för dessa enheter, som vi uppfattar som en del av lösningen för att utveckla oss in i framtiden. De ligger helt i linje med utvecklingsplanen för hälso och sjukvårdsplanen, som bygger på befolkningens behov, utmaningar och möjligheter och som också fastställdes i sin inriktning idag. Efter flera timmars debatt blev S och V nedröstade. SD valde att inte delta i beslutet. Några axplock av fakta kring enheterna ur dagens debatt:Utgångspunkten är att skapa ett bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå genom kompetens och bemanning anpassad till målgruppen. Hög servicenivå med ett gott omhändertagande där patienter och anhöriga känner sig trygga i den situation de befinner sig i.Gott samarbete tillsammans med andra länkar i vårdkedjan som möjliggör en sammanhållen vårdprocess anpassad till patientens behov.Nytänkande förhållningssätt som söker utvecklingens möjligheter i framtagande av nya arbetssätt och i användandet av ny teknik, anpassat till framtidens hälso- och sjukvård.16 vårdplatser vardera enheterna. Relativt kort vårdtid, snitt på 9 dagar (Närvårdsavdelning Uppsala läns landsting 8-9 dagar)Relativt låg återinskrivning inom 30 dagar, snitt på 7 % (Närvårdsavdelning Uppsala läns landsting 6-7 %, Värmland 19 % och riket 16-17 %). Vi samlar pågående utvecklingsmöjligheter och arbeta långsiktigt MålgruppAvdelningarna kan ta emotPatienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid. De har ett sjukdomstillstånd som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud. Patienter som inte är medicinskt färdigbehandladePatienter som kommer direkt från en vårdcentral, någon av länets akutmottagningar eller från en avdelning på någon av länets sjukhus.Exemp: Lindrigare hjärtsvikt som kan behöva urvätskningSänkt allmäntillstånd vid exempelvis uttorkning eller förstoppningInfektioner, till exempel lunginflammation och urinvägsinfektionLäkemedelsjustering under övervakningFraktursmärta vid frakturer som inte skall/kan opereras men där patienten har behov av smärtbehandlingFrån SiV deltog Birgitta Wessmark, Jan Carling, Görel Hopman, Berit Larsson, Oscar Karlsson och Marianne Utterdahl. Deltog i debatten gjorde Marianne Utterdahl

Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-10-20, 18:28
Uppdaterad 2015-04-20, 18:28