Du är här: Nyheter från SiV

Här är Sjukvårdspartiet i Värmlands nominerade!

Höststämman har fastställt våra nomineringar till Region Värmland. Den 11-12 december sammanträder landstingsfullmäktige och kommer då fastställa de nomineringar till uppdragen i nya Region Värmland från och med årsskiftet.

 

Den av höststämman nominerade gruppen tackar för förtroendet. Vi ser fram emot att ta oss an de viktiga uppdrag som det nya Region Värmland kommer att innebära. Vi är fulla av inspiration och arbetslust och hoppas på många goda medlemsdialoger under den kommande mandatperioden! Tillsammans med er och våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan ska vi göra vårt bästa för en bättre hälso- och sjukvård, ett bättre Värmland och en utveckling i enlighet med vårt politiska handlingsprogram. 

Det nya landstinget, Region Värmland kommer att förutom fullmäktige att bestå av nämnder varav Regionstyrelsen är den samordnande nämnden där ärenden på väg till fullmäktige också kommer att passera. Alla ersättare i nämnderna har närvaro- och yttranderätt vid alla sammanträden och kan också lämna protokollsanteckningar även om enbart ledamöter har formellt beslutsrätt.  Ordinarie ledamot i nämnd är också den som får en plats i resp nämnds arbetsutskott. Läs mer om nya Region Värmland HÄR

Vid nomineringsprocessen har enligt stadgarna Sjukvårdspartiets styrelse varit vårt beredande organ. Styrelsen har i första hand erbjudit/fördelat uppragen bland de som av valresultatet fått en plats i fullmäktige. 

Fullmäktigegruppen: Ordinarie: Marianne Utterdahl, Jan Carling, Birgitta Wessmark, Görel Hopman, Hans Nilsson, Berit Larsson. Ersättare: Helena Granvik, Ingalill Rosell, Birgitta Sjögren, Sebastian Hidén, Mona Noreklint och Hèléne Agdén. 

Här presenteras våra av stämman nominerade till övriga uppdrag:

 

Marianne Utterdahl, Säffle

- Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden tillika tandvårdsnämnden
- Ledamot i Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen
- Ersättare i Svensk Luftambulans
- Ledamot i styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården
- Ledamot i Regionstyrelsen
- Ledamot i Krisledningsnämnden
- Ledamot i styrgrupp för Nya Perspektiv

 

Birgitta Wessmark, Karlstad
- Ersättare i Regionstyrelsen
- Ersättare i Valberedningen

 

Görel Hopman, Kristinehamn
- Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden/tandvårdsnämnden
- Ersättare i SKL:s nätverk Hälsa Demokrati
- Ledamot i Samordningsförbundet Fryksdalen

 

 

Sebastian Hidén
- Ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden

Jan Carling, Edsvalla
- Ersättare i Regionala Utvecklingsnämnden
- Ersättare i Friskvården i Värmland
- Juryman enligt 12 kap §3 Tryckfrihetsförordningen
- Ledamot i valberedningen

 

Berit Larsson, Karlstad
- 2:e Vice ordförande i Kultur- och bildningsnämnden
- Ledamot i Demokratiberedningen

 

 

Mona Noreklint, Karlstad
- Ersättare i Kultur- och bildningsnämnden 

 

Hans Nilsson, Koppom
- Ledamot i Kollektivtrafiknämnden
- Ledamot i Viltvårdsförvaltningsdelegationen
- Ersättare i stiftelsen Gammelkroppa skogsskola (till dess att Birgitta Sjögren kan återgå i aktivt uppdrag). 

 

Birgitta Sjögren, Torsby
Ersättare i Stiftelsen Gammelkroppa skogsskola 

 

Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle
- Ersättare i Kollektivtrafiknämnden
- Ersättare i Stiftelsen Wermland Opera

 Ingalill Rosell, Säffle 
- Ersättare i Patientnämnden

 Yvonne Kristoffersen, Kristinehamn
- Ersättare i Hjälpmedelsnämnden
- Ersättare i Karlstads övervakningsnämnd

 

 

Örjan Ström, Säffle
- Revisor Region Värmland

 

Kjell Rosell, Säffle
- Juryman, andra gruppen Tryckfrihetsförordningen

 

Madeleine Weinholm, Karlstad
- Ersättare Stiftelsen Erlandergården

 

Övriga i Fullmäktigegruppen är: 

Helena Granvik, Säffle, 1:e ersättare i Regionfullmäktige

Hèléne Agdén, Säffle, 6:e ersättare i Regionfullmäktige

 

Utöver dessa nomineringar utsåg Sjukvårdspartiet i Värmlands höststämma också följande personer till att ingå i Interimstyrelsen för SiV i Karlstad med uppgift att förbereda sig för kommunvalet 2022:

Berit Larsson, Ordförande
Jan Carling, Kassör
Sylvia Agorander
Madeleine Weinholm
Lotti Strömbeg
Caroline Arlestrand
Mona Noreklint

Läs mer om SiV i Karlstads kommungrupp på deras kandidatsida inför valet HÄR 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2018-11-20, 16:38
Uppdaterad 2019-06-20, 16:38