Du är här: Nyheter från SiV

Mediabilden behöver nyanseras

En artikel från Värmlandssamverkan, publicerad i flera länstidningar

Landstinget i Värmlands ekonomiska omställningsbehov är något att ta på största allvar.

Mediabilden som beskriver situationen och tilltänkta åtgärder bör dock nyanseras.

 

Vi har alla tidigare, med smärta sett vad besparingar kan innebära Åtgärder har satts in som vare sig förbättrat ekonomisk utveckling på sikt eller minskat behovet av vård.

 

Skillnaden med nuvarande omställningsarbete är att den långsiktiga utvecklingen ska ske samtidigt. Möjligheten att ge vård på nya sätt finns. Omställningen skall göras genomtänkt och klokt. Dock behöver vi bromsa och ställa om för att anpassa ekonomin till förutsättningarna. Detta för att förbättra vården och samtidigt bromsa en ständigt ökande kostnadsutveckling.

 

Trots att personalstyrkan har ökat kraftigt under de senaste två, tre åren är det fortfarande en tuff ar-betssituation, för dålig tillgänglighet och tröghet i innovationer. Vi behöver få genomslag i förändrade arbetssätt för att förbättra vården, arbetsmiljön och ekonomin.

 

Konkreta exempel på vad vi menar med förändrade arbetssätt är t ex att:

 Lågt räknat, var tionde patient som söker till en vårdcentral gör det p.g.a smärta från rörelseapparaten. Att då tillsätta en fysioterapeut istället för en hyrläkare blir både bättre för patienten och kostnadsef-fektivt.

 

Ökad tillgång till terapi och psykologisk kompetens i första linjens vård kan också förbättra såväl patientens vård som arbetssituation och ekonomi.

 

Befintliga läkare skall fokuseras till patienter i behov av just läkarens kompetens. Om vi ska få stopp på hyrläkarsituationen utan att behöva stänga nära vård behöver team och rörlighet utvecklas. E hälsa kan också bidra.

 

Att genom olika åtgärder såsom t ex Närvårdsenheter se till att patienter slipper åka i onödan till den hårt belastade akuten – förbättrar både patientens helhetsvård samt personalens situation och är kostnadseffektivt.

 

En specialistläkare på videolänk hos distriktssköterskan kan göra vården både närmare och effektivare.

 

Det går att rada upp många liknande åtgärder som vi jobbar för att få igenom. Personalen vare sig kan eller bör jobba fortare. Däremot ska vi använda rätt kompetens på rätt plats.

 

Det måste vara professionen som utför genomförandet, i den vårdnära verksamheten.

 

Värmlandssamverkan

Marianne Utterdahl (SIV)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (FP) .


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-10-15, 13:04
Uppdaterad 2015-04-15, 13:04