Du är här: Nyheter från SiV

Medlemsmöte SiV i Säffle

Brandstationen blev höstens plats för vårt medlemsmöte

Torsdagen den 6 dec samlades nya och gamla förtroendevalda och intresserade medlemmar på höstens medlemsmöte i brandstationen. Nygräddade saffransbullar och pepparkakor tillsammans med glögg stod på fikabordet innan mötet öppnades. Ingegerd Welin Fogelberg öppnade mötet och började med att gratulera två jubilarer, Örjan Ström och Ingalill Rosell, som varit med i SiV sedan partiet startade. De gav oss en liten historieberättelse om SiVs roll i landstinget och kommunen. 

Mötet fortsatte med en presentation av de ledamöter som är invalda i de olika nämnderna och bolagen. Förutom 4 platser i fullmäktige tar vi plats i Kommunstyrelsen med Hèléne Agdén som ordinarie ledamot och Ingegerd Welin Fogelberg som ersättare;  i Socialnämnden med Ingalill Rosell som ordinarie och Monica Johansson som ersättare. Monica är ny SiV-ledamot. I  Barn- och utbildningsnämnden tar Kent Davidsson plats som ordinarie ledamot. Kent är också ny SiV-ledamot och som ersättare stannar Carin Wernberger Dahlin kvar.  I Kulturnämnden sitter Maria Ohlson kvar som ordinarie ledamot och i Teknik och fritidsnämnden sitter Mats Ahlstrand kvar som ordinarie ledamot och Parti Karlsson blir ny ersättare. I Miljö och byggnadsnämnden sitter Michael Utterdahl kvar som ordinarie ledamot och Maria Skogh stannar kvar som ersättare. I det kommunala bolaget SäKom blir Björn Brunzell vår representant på en ersättarplats och Lena Svensson blir ersättare i SäBo.  Anita Dahlin stannar kvar på sin post som revisor i fullmäktige.

 Leif ”Parren” Pettersson lämnar tyvärr sin plats i kommunstyrelsen och BUN och vår vice ordförande  i Miljö och bygg Asema Dzafic  lämnar också sin plats. Båda två har varit mycket uppskattade och vi kommer att sakna dem när vi går in i den nya mandatperioden efter nyår. Men vi hoppas få ta del av deras kunskaper och erfarenheter i det inre arbetet i partiet!

Mötet avslutades med en kort resumé om vad kommunen står inför: Stram budget och stora investeringar;  en utmaning som SiV i Säffle vill möta med inställningen att kvalitet är kostnadseffektivt. Vårt mål är att utveckla Säffle till en attraktiv bostadsort.


Skriv en kommentar« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2018-12-13, 17:46
Uppdaterad 2018-12-13, 17:46