Du är här: Nyheter från SiV

Momsbefria alternativmedicinska behandlingar?

Sjukvårdspartiet i Värmland vill att komplementär och alternativmedicin (KAM) skall närma sig varandra, att vi ska föra en seriös dialog om hur. I vårt program kan du läsa följande:

12. För att förbättra hälsosektorn bör en integration av evidensbaserad kunskap från olika tradi-
tioner utvecklas för en helhetssyn på människan som biologisk, psykologisk, social och andlig 
varelse, enligt Världshälsoorganisationen WHO:s deklarerade strategi.

13. Den västerländska skolmedicinen och komplementärmedicinen skall stimuleras till att i öppenhet, 
trygghet och samverkan utveckla evidensbaserade arbetssätt, metoder och strukturer för folkhälsa, 
patientnytta, patientsäkerhet och resursansvar.

Intressant då att finna denna artikel där komplementärmedicinska föreningen föreslår (kräver) momsbefrielse på dessa behandlingar och hänvisar till hur andra länder, tex Tyskland på ett naturligt sätt kan hantera dessa traditioner, sida vid sida.


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-09-19, 15:44
Uppdaterad 2015-09-19, 15:44