Du är här: Nyheter från SiV

Närvårdsplatserna - för en effektivare vård i hela Värmland

Ingalill Rosell (SiV) blev så glad när hon öppnade tidningen så det resulterade i en insändare. Glädjen utspelade sig efter att Säffles Kommunalråd Dag Roghne (C) skrivit en replik till Arvika och Årjängs kommunalråd (S) angående närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn. Ingalilll som ända sen nedläggningen av Säffle och Kristinehamns sjukhus och sedermera närvård kämpat målmedvetet för fler, nära vårdplatser gläds självklart över att Säffles kommunalråd nu så tydligt ser fram emot de närvårdsenheter som håller på att iordningställas.Längre ner i flödet kan du också läsa svaret från SiV:s landstingsråd Marianne Utterdahl tillsammmans med övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan till de socialdemokratiska kommunalråden i Torsby och Arvika.

Svar till Peter Söderström och Ann-Katrin Järåsen (NWT 7/7) (publicerad 15 juli)

 

Från Värmlandssamverkan har vi hela tiden patientens perspektiv och hela Värmlands behov, i relation till befintliga och förväntade resurser, som utgångspunkt i förändringsarbetet. Landstinget i Värmland ska ha tre sjukhus och ett rikt utbud av vårdenheter i länet som helhet. Utbudet ska kontinuerligt följa befolkningens behov. Vi ser stora möjligheter att skapa dessa förändringar genom utveckling, flexibla lösningar, förenklad administration och e-hälsoteknik av olika slag. På så sätt kan vi åstadkomma  nödvändig och samtidigt kvalitetsutvecklande förändring.

 

De nya närvårdsplatserna (som under utredningstiden haft arbetsnamnet mellanvårdsplatser) är främst avsedda för patienter som behöver sjukvård som inte kan ges i hemmet, men som inte behöver de omfattande resurser som finns på ett sjukhus. Genom att tillskapa sådana vårdplatser frigör vi platser på sjukhusen. Samtidigt bedöms närvårdsplatserna bli betydligt billigare än vårdplatser på sjukhusen. Vård på rätt nivå för varje patients behov är bra för både patienten och ekonomin.

 

För närvarande anordnas nya närvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle. Dessa kommer att bli till glädje för patienter i sydöstra respektive sydvästra Värmland. Om detta faller så väl ut som vi tror, kan det bli aktuellt även i andra delar av länet framöver.

 

Det var länge sedan det gick att effektivisera genom att ”springa fortare”. Vi måste ha en attraktiv arbetsmiljö för att kunna rekrytera och behålla den personal som är grunden för en fungerande sjukvård. Och att organisera vården utifrån befolkningens behov är också ett led i att kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö.

 

Överallt i Sverige är det svårt att klara bemanningen så att alla vårdplatser kan hållas öppna under sommaren – så även i Torsby och Arvika. Detta beror dock inte, enligt vår uppfattning, på att det totalt sett skulle finnas för många vårdplatser. Därför ser vi det heller inte som ett skäl till att låta bli att tillskapa nya vårdplatser som kan bidra till att vården som helhet blir effektivare.

 

Om vi skulle stoppa genomförandet av beslutade investeringar, som Socialdemokraterna och Vänstern vill, skulle det inte bara sätta stopp för närvårdsplatser utan även för möjligheten att få dialys i Arvika. Det handlar om nära vård för de patienter som behöver den ofta.

 

 

 

Värmlandssamverkan

 

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (FP)

 

 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-08-16, 16:41
Uppdaterad 2016-02-16, 16:41