Du är här: Nyheter från SiV

Pressmeddelande

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV redo för kommunal grupp i Karlstad?

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV redo för kommunal grupp i Karlstad?

"SiV i Karlstad" presenteras nu som svar på väljarnas önskemål om ett större hälsoperspektiv på de kommunala frågorna i Karlstad.

"SiV har en tydlig friskvårdspolitik, vi vill verka för ett friskt Karlstad där invånarnas hälsa alltid ska finnas med i de kommunala besluten", Ett Hälsoperspektiv behövs, inte minst inom äldreomsorg, skola och barnomsorg”, menar Berit Larsson, landstingsledamot, Karlstad, som även har ett starkt engagemang för Skutbergets framtid, som hon vill se bevaras som ett rekreationsområde, fritt från exploatering. 

”Vi har många frågor på vår agenda som kräver en god och effektiv samverkan mellan landstinget och kommunen. SiV i Värmland har verkat i Landstinget i Värmland sedan 2006, men det finns frågor som inte kan påverkas enbart med landstingspolitik. Därför blir det naturligt att gå vidare och seriöst undersöka våra möjligheter att ställa upp i årets kommunalval i Karlstad", säger Jan Carling, Edsvalla, som förutom uppdrag i landstinget också är partiets ombudsman.

”Allt fler av våra medlemmar visar engagemang för kommunala frågor och vi undersöker i dagsläget vilka som vill ställa upp på valsedeln i Karlstad”, säger Birgitta Wessmark, Karlstad, som är vice ordförande i partistyrelsen och landstingsledamot. Birgitta ser planerna på en kommunal grupp i länets största kommun som ett bra tecken på att SiV:s politik behövs och efterfrågas.

På partiets agenda finns förutom de självklara hjärtefrågorna som sjuk- och friskvård, även bevarande av Karlstads grönområden, invånarinflytande i bostadsplaneringen, äldreomsorg, barnomsorg, skola, fördelning av resurser till idrottsföreningar (inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv), integration och rättvisefrågor inklusive en lösning på de hemlösas situation är andra viktiga områden för SiV i Karlstad.

Fler frågor är under utveckling tillsammans med inkommande kandidater.

För mer information/kontakt:

Berit Larsson 070-45 45 221

Birgitta Wessmark 070-313 01 44

Jan Carling, 073-046 54 17

 

 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2018-03-26, 09:12
Uppdaterad 2018-09-26, 09:12