Du är här: Nyheter från SiV

Fokus på vården

På grund av den mediabild som gått ut på lösryckta siffror - och som beskriver landstingets ekonomi och tilltänkta åtgärder på ett kraftigt överdrivet sätt vill jag försäkra er alla om att några “idiotbesparingar” inte är aktuella. Även om vi också bromsar och ställer om för att anpassa ekonomin till förutsättningarna.
Trots att personalen har ökat kraftigt under de senaste två tre åren är det fortfarande en tuff arbetssituation och innovationerna gått segt.  Landstingsledningen presenterar idag (7/10) den aktuella planeringen och situationen.Vi behöver få genomslag i förändrade arbetssätt för att förbättra vården, arbetsmiljön och ekonomin.
Ett konkret exempel på vad som menas med detta är att – lågt räknat – var tionde patient som söker till en vårdcentral gör det p.g.a smärta från rörelseapparaten. Att då tillsätta en fysioterapeut istället för en hyrläkare blir då både kostnadseffektivt och bättre för patienten. Förutsatt att det finns tillräckligt med läkare kvar för övriga patienter.
Att se till att patienter inte i onödan behöver åka till den hårt belastade akuten genom olika åtgärder, varav närvårdsenheter är en – förbättrar både patientens helhetsvård samt personalens situation och är kostnadseffektivt. En specialistläkare på videolänk hos distriktssköterskan kan göra vården både närmare och effektivare.
Det går att rada upp många liknande åtgärder som vi jobbar för att få igenom. Ingen personal kan jobba fortare eller effektivare – men vi ska använda rätt kompetens på rätt plats.

Tillsammans med övriga partier i Värmlandssamverkan fortsätter Sjukvårdspartiet att fokusera på vården!!
/Marianne Utterdahl, landstingsråd SiV


Pressmeddelande:

Vi förstår att allmänhet och personal blir oroliga, besvikna och frustrerade över dagens mediabild av landstinget i Värmlands åtgärdsplaner för att anpassa verksamheterna till den ekonomiska ramen.
Vi inser också att oppositionen använder den uppkomna situationen för att ta politiska poäng. Vi blir kritiserade för att vi inte skulle förstå eller ta ansvar för allvaret i situationen.

Sanningen är att vi uppfattar situationen som ännu mer allvarlig än oppositionen tycks göra. De förefaller uppfatta att ett stopp för utvecklingsarbete skulle skapa de resultat som krävs.
Det är uppenbart för hela vårdsverige att en fortsatt leverans av vård utifrån samma arbetssätt som idag, blir ohållbar i framtiden. Detta är anledningen till att många landsting i Sverige står inför stora förändringsbehov.

Vissa väljer att använda sig av traditionella nedskärningsåtgärder. Det finner vi som en orimlig väg att gå. Vi väljer utveckling. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplan som utgår från befolkningens behov av närhet, kontinuitet, trygghet och kvalitet. Med fokus på förbättringar och patientsäkerhet.

Arbetsmiljön skall vara attraktiv och löner konkurrenskraftiga. Många förbättringsarbeten pågår som syftar till ökad kvalitet och effektivitet samt en långsiktigt hållbar ekonomi.
Vi följer noga utvecklingen och kan konstatera att förbättringarna och därmed kostnadsutvecklingen vänder i rätt riktning, men i alltför långsam takt.
Vi ser att kostnaderna för vården tenderar att öka snabbt om man inte utvecklar modernare arbetssätt och smidigare vårdprocesser.
Landstinget måste alltså genomföra omställningar för att anpassa kostnaderna till de intäkter som finns tillgängliga - men samtidigt måste verksamheten fortsätta att utvecklas för att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt.
Anpassningen skall därför göras på ett genomtänkt sätt så att det inte drabbar patienterna eller leder till onödiga merkostnader längre fram.
Vi har fullt förtroende för tjänstemannaledningen och medarbetarnas medverkan i denna utveckling och vi arbetar för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård, anpassad till värmlänningarnas behov.
 
Värmlandssamverkan
Fredrik Larsson (M), Jane Larsson (C), Marianne Utterdahl (SIV), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gert Ohlsson (FP)

 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-10-07, 08:14
Uppdaterad 2015-10-07, 08:14