Du är här: Nyheter från SiV

Stockholm /Gotlands Regionala Cancercentrum visar vägen till en god dialog mellan komplementär- och västerländsk medicin. Med patienten i Centrum!

RCC Stockholm/Gotland har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet.

På RCC webbplats kan vi hitta en broschyr som guidar personal och patienter i den komplentära världen. Broschyren utger sig inte för att vara heltäckande, men väl att täcka in viktiga fakta. på sin sistasida beskriver de att "i andra industriländer satsas bokstavligen miljarder på forskning, undervisning och kommunikation kring KAM. i Sverige arbetar än så länge ett fåtal individer, grupperingar och institutioner inom området".

Författare är Kathrin Wode, Överläkare och specialist i onkologi, Johanna Hök, Leg apotekare MSc. Med dr. David Finer, Med. lic. medicinjournalist i samarbete med experter och patientföreträdare inom cancervården har tagit fram

"Människor har olika skäl att efterfråga behandlingar utanför den konventionella hälso- och sjukvården. men de förenas ofta i ett sökande efter en bredare definition av hälsa, letar lösningar som mer utgår från en helhetssyn på människan som både kroppslig och själslig varelse. Forskning har visat att personer med cancer ofta vänder sig till KAM för att:

- få hjälp att handskas med biverkningar av den konventionella behandlingen och symtom av cancersjukdomen

- uppleva en högre grad av självbestämmande och delaktighet i sin egen behandling

- förbättra sin generella hälsa.

/ Meditaiton, yoga och qi gong är exempel på metoder som man själv relativt enkelt kan utöva hemma efter att man fått instruktioner"....

(ur brsochyren "Om du funderar på komplementär och alternativ medicin )

http://www.cancercentrum.se/globalassets/rcc_kam_broschyr_v1_tryck160115.pdf

All heder till Stockholms läns landsting och regionalt cancercentrum i Stockholm och Gotland! Detta är patientsäkerhet och att inta patientens perspektiv! Tack till er!

 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2016-03-14, 09:08
Uppdaterad 2016-09-14, 09:08