Du är här: Nyheter från SiV

Utvecklingsarbetet säkrades vid landstingsfullmäktige

Vid fullmäktigeförhandlingarna 24-25 november stod revidering av budget på dagordningen. Som vanligt var Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn hotade. Även införandet av dialys vid Arvika sjukhus ville man från S och V stoppa. Sd hotade länge under mötet att använda sin vågmästarroll mot vårt förslag, vilket hade varit förödande. S och V - som för övrigt lämnade sitt förslag till reviderad budget - endast två dagar - före förhandlingarna i fullmäktige, planerade att finansiera sin "snällare" budget - hör och häpna - med hjälp av personalens pensionspengar! Vi anser det vara ett ytterst oansvarigt sätt att hantera ekonomin. Vilka pengar tänkte de använda nästa år? Och vilka pengar skall betala deras pension? Vi menar att utveckling är vägen. TILL SLUT KLUBBADES ÄNDÅ FÖRSLAGET IGENOM, till vår stora lättnad. Nu kan vi fortsätta omställning- och utvecklingsarbetet med fokus på patientens kvalitet, utveckling och en förbättrad arbetsmiljö! Läs landstingsrådet Marianne Utterdahls inlägg i debatten nedan.

 

Vid mötet deltog fullmäktigegruppen i sin helhet. Samtliga med stort fokus, delaktighet och  intresse. Alla våra fullmäktigeledamöter och ersättare på åhörarbänken - inklusive vår representant i revisionen, Örjan Ström. Från vänster Malin Larsson, Deje - Helena Granvik, Säffle, Berit Larsson, Karlstad, Görel Hopman, Kristinehamn, Birgitta Wessmark, Forshaga, Oscar Karlsson Torsby, Jan Carling Edsvalla, Marianne Utterdahl och Örjan Ström Säffle.

 

Marianne Utterdahls inlägg i debatten:

Utveckling är vägen för att möta framtidens vård.

Genom att göra som man alltid gjort får man samma resultat som alltid. Genom att göra på nya sätt ökar möjligheten att få nya resultat.

...

Vi har sett hur den typ av politiskt ledarskap som S och V stått för genom åren har stängt sjukhus, lett till stereotypa uppsägningar i form av "ta bort detta och klara er". Utan hänsyn till hur verksamheter förändrats. Nu vill man lägga ner - eller åtminstone kraftigt bromsa upp de snart färdigställda och bemannade närvårdsenheterna! Samtidigt som vi vet att vi får allt fler äldre, multisjuka invånare.

Detta är ju helt orimligt, eftersom patienterna ju ändå finns i vårt vårdsystem!!

Är det någon som verkligen tror att onödigt långa vårdprocesser, utlokaliserade patienter som bollas fram och tillbaka mellan vårdinstanser eller dialyspatienter som transporteras runt om kring i länet flera ggr /veckan - är ett ansvarsfullt sätt att ta ansvar för vård och ekonomi?

Syftet med närvårdsavdelningarna är att arbeta på nya sätt, och ta del av de positiva lösningar som bl a Uppsala erfarit. Bättre, kostnadseffektiv - vård och bättre förutsättningar för rätt vård även på akutsjukhusen.

Utgångspunkten för Närvårdsavdelningarna är att skapa ett bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå och man planerar att jobba med nytänkande förhållningssätt som söker utvecklingens möjligheter i framtagande av nya arbetssätt och i användandet av ny teknik, anpassat till framtidens hälso- och sjukvård.

 

Vi menar att budget och verksamhetsutveckling hör ihop - verksamhetsanpassning görs - TILLSAMMANS med ökat verksamhetsstöd och en aktiv verksamhetsutveckling, med kvalitet och patientsäkerhet i fokus. Målet - en attraktiv arbetsmiljö kvarstår och skall skyndas på i detta arbete.

 

Utveckling är inte en plusverksamhet, utan en klar förutsättning för att klara våra utmaningar. Genom utveckling är vi en aktiv del av lösningarna.

 

Utveckling - inte avveckling - är vägen.

 

Jag yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag

i bild syns också Birgitta Wessmark, på sin plats i fullmäktige.


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-12-01, 15:59
Uppdaterad 2016-06-01, 15:59