Du är här: Nyheter från SiV

Värmlandssamverkan svarar Franke (VF)

VF:s Chefsredaktör Peter Franke gick den 7 juli till hårt angrepp mot Värmlandssamverkan. Kritiken gäller landstingets ekonomiska situation och huruvida den nuvarande styrande koalitionen där SiV ingår, har kontroll på situationen eller ej. Här svarar vi i SiV tillsammans med övriga partier i Värmlandssamverkan (publicerat den 15 juli 2015)

Svar på ledare av Peter Franke i VF 7/7

 

Värmlandssamverkans nuvarande landstingsråd: Från vänster Jesper Johansson (MP), Gert Ohlsson (Fp), Elisabeth Kihlström (KD), Jane Larsson(C), Fredrik Larsson(M) och SiV:s Marianne Utterdahl.

 

I brist på egna politiska förslag försöker socialdemokraterna måla upp en krisbild av landstingets ekonomiska situation. Därför har de hittat på siffror om underskott på 300-400 miljoner, som VF:s ledare okritiskt återger och kallar ”prognos”. Den verkliga prognosen, som gjorts i landstingets delårsbokslut, är ett underskott på 55 miljoner. Det är förvisso bekymmersamt, men det är mindre än en procent av landstingets budget, och mindre än 2014 års överskott. Det finns därför ingen anledning att dras med i den panikstämning som en del socialdemokrater av taktiska skäl försöker skapa.

 

Den stora utmaningen, som hela Vårdsverige står inför, är att den medicinska utvecklingen ger allt större möjligheter att behandla olika sjukdomar och låta oss leva längre, vilket leder till ökad efterfrågan på sjukvård. Hur vi hanterar denna utveckling på bästa sätt är betydligt viktigare att diskutera än ett prognostiserat underskott för ett enstaka år.

 

I Värmlandssamverkan är vi övertygade om att bästa sättet är att satsa på utvecklingsarbeten. Det handlar om att använda ny kunskap, ny teknik och flexibla lösningar för att med befintliga resurser möta befolkningens behov. Det har i och för sig nackdelen är att det är svårt att sätta siffror på varje förändring i förväg. Och det innebär en kulturförändring som tar tid. Men fördelen är att det finns mycket att vinna på förbättrad kvalitet och ett tydligt fokus på patientens bästa väg genom vården, bland annat i form av undvikande av vårdskador. Därför innehåller den flerårsplan och landstingsplan som beslutades om vid fullmäktige bland annat tydliga skrivningar om hur god och säker vård medför lägre kostnader.

 

I motsats till detta står de metoder som socialdemokraterna i landstinget tidigare tillämpat – att med   osthyvel och tårtspade  minska på personalen och ta bort vårdenheter. Ett alternativ som prövats allt för många gånger med negativa konsekvenser. Det har i och för sig fördelen att det ger tydliga siffror i budgetens olika rutor. Nackdelen är att det inte säger något om vad slutresultatet blir i form av långsiktiga konsekvenser. 

 

Vi i Värmlandssamverkan har hela Värmlands behov som utgångspunkt i förändringsarbetet. Och vi ser det som helt avgörande att skapa attraktiva arbetsplatser, så att vi kan rekrytera och behålla den personal som är grunden för en fungerande vård. Även i det perspektivet är vi övertygade om att det bästa är att fortsätta och intensifiera det kvalitets- och förändringsarbete som vi inlett under förra mandatperioden. Det är, anser vi, ett seriöst och ansvarsfullt sätt att möta innevarande och kommande års budget och vårdbehov!

 

 

Värmlandssamverkan

 

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (FP)

 

 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-08-16, 18:12
Uppdaterad 2016-02-16, 18:12