Våra uppdrag i Säffle kommun, 2014-2018

Nedan hittar du alla våra politiker i nämnder och bolag. Klicka på namnet så får du en kort personpresentation. Klickar du på resp uppdrag, kan du läsa mer om dessa.
 

Kommunfullmäktige
Ordinarie:                                                                     
     Ingegerd Welin Fogelberg
     Marianne Utterdahl
     Leif "Parren" Pettersson
     Ann Melitshenko
     Mats Ahlstrand
     Ingalill Rosell
     Sebastian Hidén 
Ersättare:                
     Irene von Dolwitz
     Örjan Ström
     Helena Granvik 

 

Kommunstyrelsen
Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg, vice ordf.
      Leif "Parren" Pettersson
Ersättare:
     Mats Ahlstrand 
Kommunstyrelsen   Au
Ordinarie: 
     Ingegerd Welin Fogelberg
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson

Socialnämnden
Ordinarie:
     Hèléne Agdén, ordförande
     Ingalill Rosell
Ersättare:
     Patrik Karlsson

Socialnämnden  Au
Ordinarie:
     Hèléne Agdén, ordförande
Ersättare:
     Ingalill Rosell 

Barn och Utbildningsnämnden
Ordinarie:
    Leif ”Parren” Pettersson
    Lena Svensson
Ersättare:
     Carin Wernberger-Dahlin    

Barn och Utbildningsnämnden  Au
Ordinarie:
     Leif ”Parren” Pettersson
Ersättare:
    Lena Svensson

Kulturnämnden
Ordinarie:
    Maria Ohlson
Ersättare:
   Therese Tingberg

Kulturnämnden  Au
Ersättare:
     Maria Olsson

 

Teknik och Fritidsnämnden
Ordinarie:
     Mats Ahlstrand
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson

 

Miljö och Byggnadsnämnden
Ordinarie:
     Asema Dzafic, vice ordförande
     Michael Utterdahl
Ersättare:
     Irene von Dolwitz
     Maria Skogh

Kommunföretag
Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg, vice ordförande
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare

Forskningen 
Ordinarie:
     Björn Dillner
Ersättare:
     Maria Skogh 


 

SäBo – Säfflebostäder
Ordinarie:  
     Örjan Ström, vice ordförande
Ersättare:
     Maria Skogh
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare

SäKom – Säffle Kommunikationsaktiebolag   
Ordinarie:
     Björn Brunzell
Ersättare:
      Erik Fogelberg
Lekmannarevisor:
      Anita Dahlin

Säffle Kedjan 2 AB
Ordinarie:
     Björn Dillner
Ersättare:
     Maria Skogh 
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare
Säffle fjärrvärme AB
Ersättare:
     Ingegerd Welin Fogelberg
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare 

Kommunfullmäktiges valberedning
Ordinarie:
      Leif "Parren" Pettersson
Ersättare:
      Ingegerd Welin Fogelberg
Krisledningsnämnden
Ordinarie:
      Ingegerd Welin Fogelberg, vice ordförande
Ersättare:
      Leif "Parren" Pettersson
Valnämnden
Ordinarie:
      Maria Skogh
Ersättare:
      Lena Svensson
Värmlands Tingsrätt
Nämndeman:
      Michael Utterdah

  

Gode män vid fastighetsbildningar
God man:
      Örjan Ström
Revisor - Stiftelser
Revisor:
      Anita Dahlin

Regionfullmäktige
Ordinarie:
      Ingegerd Welin Fogelberg
Ersättare:
      Leif "Parren" Pettersson    

Värmlands läns Vårdförbunds direktion
Ordinarie:
      Ingalill Rosell

 
Drift- och servicenämnden i Värmlands län 
Ersättare:
      Ingegerd Welin Fogelberg
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands län 
Ordinarie:
     Hèléne Agdén