Dina Politiker

Nedan hittar du alla våra uppdrag/politiker i landstinget i Värmland. Klicka på namnet så får du en kort personpresentation och kontaktuppgift. Klickar du på resp uppdrag, kan du läsa mer om dessa.

Uppdrag

Namn

Landstingsfullmäktige, 5 mandat

 

Ledamot, (gruppledare & landstingsråd)

Marianne Utterdahl, Säffle

Ledamot

Birgitta Wessmark, Forshaga

Ledamot

Görel Hopman, Kristinehamn

Ledamot

Jan Carling, Edsvalla

Ledamot

ny räkning länsstyrelsen pågår

Ersättare

Berit Larsson, Karlstad

Ersättare

Helena Granvik, Säffle

Ersättare

Ny räkning länsstyrelsen pågår

 Beredningar

 

Hälso och sjukvårdsberedningen

 

Ledamot

Jan Carling

Ersättare

Görel Hopman

Framtidsberedningen, Ledamot

Helena Granvik

Demokratiberedningen, Ledamot

Berit Larsson

Patientnämnden, Ledamot

Birgitta Sjögren

Krisledningsnämnd, Ledamot

Marianne Utterdahl

Landstingets handikappråd, LHR ledamot

Birgitta Wessmark

Landstingets pensionärsråd, LPR ledamot

Marianne Utterdahl

Samverkansnämnden

för Uppsala/Örebroregionen, ersättare

Marianne Utterdahl

 

Nätverket Hälsa Demokrati NHD

Marianne Utterdahl

Valberedning, ledamot

Marianne Utterdahl

Ersättare

Birgitta Wessmark

Landstingsstyrelsen

 

Ledamot

Marianne Utterdahl

Ersättare

Birgitta Wessmark

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

 

Ledamot

Marianne Utterdahl

Sjukhusutskottet, Ledamot

Marianne Utterdahl

Teknikutskottet, ersättare

Birgitta Wessmark

Primärvårds- och psykiatriutskottet, ordf

Marianne Utterdahl

Styrgrupp barn och ungdomars psykiska hälsa (Första linjen Visit i Hagfors), repr

Marianne Utterdahl

Styrgrupp för Beroendecentrum, ledamot

Marianne Utterdahl

 

Revisorer för landstinget med underlydande institutioner, ledamot 

 

Örjan Ström

 

Utifrån landstingsfullmäktige har vi också förtroendevalda i Region Värmland och i övriga uppdrag i länet. Se på SiV i Region Värmland för att hitta oss!