Birgitta Wessmark

Birgitta_wessmark_2014_1.jpg

Birgitta Wessmark är vice ordförande i partiets styrelse.

Utöver det så är hon ledamot i landstingsfullmäktige, ersättare i landstingsstyrelsen och i teknikutskottet samt i Regionfullmäktige.

 

Läs  Birgittas personbeskrivning:

 

Jag är uppvuxen i Vilhelmina, Västerbottens län, född 1937.
Idag bor vi i villa i Forshaga. Jag är gift med Ola som är ortopedläkare, har två
vuxna barn och 6 bonusbarn. Vi har tillsammans 15 barnbarn.
Jag har varit verksam som administratör, senast som byrådirektör inom arbetsmarknadsverket under 40 år. Mesta tiden har jag haft ansvar för handikappfrågor, ett arbete som intresserat mig och engagerat mig mycket.
Jag är också idag starkt engagerad inom handikapprörelsen och är sedan
många år ordförande i Psoriasisförbundet i Värmlands län.
Under den gångna mandatperioden har jag suttit som ledamot  i landstings-
fullmäktige liksom i demokrati-beredningen och i Patientnämnden.
Dessutom tjänstgjort som nämndeman  i Förvaltningsrätt och Hovrätt.
De frågor som intresserar mig starkast inom politiken är grundsynen inom hälso- och sjukvården.
Det krävs starkt politiskt engagemang för att vi ska kunna bevara hälsan och erbjuda en god sjukvård efter behov, lika och nära tillgänglig för alla invånare i Värmland.
Detta är ett viktigt uppdrag för landstinget.

 Mig når du på birgitta.wessmark@gmail.com