Gunvor Ralling Kullgren

Gunvor är en av SiV:s nämndeman i Förvaltningsrätten

hösten 2015 blev jag medlem i SiV.

Har alltsedan partiet bildades följt dess utveckling och finner

partiets arbete som viktigt, intressant och framgångsrikt.

Hälso- och sjukvård för barn ungdom är min specialist-

kompetens som sjuksköterska. Under några år var jag yrkes-

verksam inom barnklinik, barnavårdscentral och skolhälsovård.

Efter avslutad lärarutbildning blev sjuksköterskeskola/högskola

och sedermera universitet min dagliga hemvist i yrkeslivet. Detta

innebär tät kontakt med sjukvården i form av handledning 

av sjuksköterskestuderande avseende såväl grundgrundutbildning

som vidareutbildning.

Fortsatt är jag mycket intresserad av att följa och deltaga i frågor

som rör vårt dagliga och framtida samhälle!

Sedan årsskiftet är jag verksam som nämndeman i förvaltningsrätten. Det är intressant och utvecklande att ha denna möjlighet att få insyn i hur svensk lagstiftning påverkar människors dagliga liv. Upplever att min yrkeserfarenhet möjliggör fördjupande tankar och diskussioner som leder till ökad förståelse och insikt inom vårt mångfacetterade leverne.

Vill du prata politik med mig så når du mig på gunvor.ralling@telia.com