Lovisa Månson

Lovisa finns med på partiets lista till landstingsvalet 2014 och är därmed en kandidat för framtida fullmäktigearbete. Har arbetat som ombudsman i partiet och suttit som vår representant i Friskvården i Värmland.

 

Lovisa_Mansson_2014_1.jpg Lovisa Månson heter jag och jag bor i Karlstad med min man och våra tre söner. 
Mitt hjärta klappar för människan. Jag driver HelhetsCentrat som är ett centra där flera alternativa terapeuter kan samverka under ett och samma tak. Själv arbetar jag där som Hypnoanalytiker och Coach. Jag tycker att det är helt fantastiskt att SiV är så öppna för många vägar till hälsa. Och det går i hop med min dröm om ett Sverige där alternativ/ komplementär vård möter den traditionella så att vi kan erbjuda klienterna det bästa ur båda dessa världar. Vi lever i en tid där människan blir allt mer medveten som sitt eget välmående och också mäter välstånd i annat än bara pengar. Till exempel tid och hälsa. För ett liv där man inte har tid eller hälsa att möta det som får ens hjärta att sjunga är inte kvalitet. Därför tycker jag att man ska satsa på vården, både den traditionella och komplementära så att den finns tillgänglig för alla, även på glesbygden!  Jag önskar också att alla människor får rätt till ett värdigt liv på ålderns höst. Det ska vara självklart med närhet och ”vi-känsla” till personalen där man befinner sig, bra och kvalitativ mat, någon att diskutera sina existentiella frågor med utifrån den tro man har och bra vård oavsett om man bor på ett särskilt boende eller väljer att bo kvar och vårdas hemma, oavsett om man bor i staden eller om man bor på glesbygden. Jag känner att jag med SiV kan vara med och påverka detta!
Vill du prata politik på mig når du mig på  lovisa@lovisamanson.se eller telefon 070-337 6255