Marianne Utterdahl 


Jag är gift och har fyra barn och tre barnbarn. Jag har fåt förtroendet av SiV att vara ordförande för partiet, och är sedan oktober 2012 partiets gruppledare och landstingsråd. Genom gruppledarskapet har jag uppdraget att vara landstingsråd för partiet. Jag är också ordförande i landstingets Primärvårds- och psykiatriutskott (PPU) som har ansvar för bl a vårdcentraler, bvc, barnmorskemottagningar, psykiatrin, Hälsa Habilitering Rehabilitering (HHR) och något som är en stor stolthet - den verksamhet vi har byggt upp tillsammans med länets 16 kommuner, och som var mitt allra första politiska initiativ att driva efter att jag tillträtt som landstingsråd: Nämligen Första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Jag är också ordförande i länets nybildade politiska styrgrupp för missbruksvården, vilken har till uppgift att se till att länsöverenskommelser fullföljs och utvecklas.

Tidigare har jag haft olika uppdrag i Säffle Socialnämnd, en verksamhet som också ligger mig varmt om hjärtat. Nu följer jag den verksamheten via mitt uppdrag som ledamot i Säffke kommunfullmäktige. jag sitter i Region Värmlands styrelse och fullmäktige som ersättare. 

De senaste åren innan jag gick in på heltidsuppdrag inom politiken har jag arbetat som egen företagare och terapeut inom det komplementärmedicinska området. Mellan 1993 och tio år framåt arbetade jag som enhetschef inom äldre och handikapp-omsorgen, främst med frågor kring gruppbostäder och personlig assistans, senare har jag också arbetat med biståndsbedömningar. Tidigare har jag arbetat inom verksamheter för personer med utvecklingsstörning. Under nio år har jag i olika roller funnits som en drivande kraft i en fristående grundskola i Säffle.

Familjen är viktig för mig. Jag njuter av att umgås med dem och att vistas i vår vackra natur, såväl i skogen som ute på sjön i familjens lilla motorbåt och är fascinerad av tankens makt och människans potential. Jag älskar att se människor utvecklas och hitta sina egna resurser, nå vägen till sina drömmar – oavsett om det är något jag betraktar på avstånd eller får glädjen att delta i.

Mest brinner jag för de ”mjuka” frågorna – som handlar om hälso- och sjukvård och komplementär-medicinens möjligheter att bidra till en god hälsa för kropp och själ! Omsorg, vård och stöd för våra äldre, nyanlända, funktionshindrade och sjuka i alla åldrar ligger mig varmt om hjärtat, liksom skolan och framförallt personalpolitiken inom våra offentliga verksamheter. Jag vill arbeta för att väljare, förtroendevalda, tjänstemän och medarbetare kommer närmare varandra och för att tillsammans bygga en gemensam, positiv miljö i hela Värmland!

I nya Region Värmland kommer vi utan tvekan att utgöra länets största arbetsgivare. En ohälsa som idag går som en farsot är utmattningssyndrom av olika slag. Som arbetsgivare i Värmland kan vi påverka detta! Jag är glad och stolt över att vi i SiV är mycket eniga om, och driver frågan om att bli en bättre arbetsgivare. De åtgärder vi gör för att förbättra för invånare måste också kombineras med att förbättra arbetsmiljö. Vårt ledarskap måste fokusera på att skapa förutsättningar för personal att  utföra de uppdrag vi beslutat om. Här har vi mycket att göra! 

För mig är det självklart att vi måste prata även om de svårare frågorna.  Hur skapar vi konkret förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa? Vilka förutsättningar ger vi från politiken våra verksamheter och medarbetare att uppfylla de krav vi ställer, vilka informella attityder (kultur) är det vi har odlat i samhällssystemet och hur vill vi ha det framöver? Hur påverkar den rådande budget-styrningen utfall och resultat i bemötande och kvalitet? Vad är det som får en människa att må bra och frigöra sina egna resurser? Är kultur och regelverk anpassat till det? Med begränsade skatteresurser och allt fler möjligheter är det än viktigare att våga prata om  

och kontinuerligt förbättra dessa viktiga områden. Att flytta budgetkolumner eller formulera ännu tydligare mål kan ibland vara som att ”leta efter nyckeln där det lyser, istället för där man tappade den”.

En bättre kommunikation med brukarföreträdare, medarbetare, invånare och medborgare behövs för att vi ska kunna skapa den välfärd som våra patienter, medborgare och invånare förtjänar.

Vill du prata politik med mig så når du mig på marianne.utterdahl@liv.se eller via telefon 054-614128 alt. 072-566 77 59.

Jag bloggar också då och då. Välkommen att ta del av den HÄR