SiV -Regionalt

Sjukvårdspartiet i Värmland finns representerat i Region Värmland på olika förtroendeuppdrag. Region Värmland är en organisation som drivs av länets 16 kommuner och landstinget tillsammans. Region Värmland styrs politiskt av ett beslutande fullmäktige, styrelse, nämnder och övriga uppdrag som politiskt sköter frågor som regional utveckling, kollektivtrafik, folkhögskolor, kultur etc.

Mer om Region Värmland och dess verksamhet kan du läsa här.

om regionbildningsprocessen kan du läsa här (sveriges kommuner och landstings hemsida om regionfrågan)
 Sammanställning om lärandeprocessen från indelningskommittén hittar du också här
Minnesanteckningar från extra medlemsstämma 3 maj i SiV gällande regionbildning finner du här

Vår politik för regionala frågor är framförallt att:

- Alla politiska frågor som berör ett levande, attraktivt Värmland skall behandlas av ett direktvalt,
      regionalt parlament.
Idag har vi två fullmäktigeförsamlingar; landstinget och region Värmland. Till landstinget väljs vi via allmänna val, genom valsedlar. Till Region Värmlands fullmäktige väljs vi via partierna  och behöver således inte varit kandidater i allmänna val.

Vi anser att det räcker med ett och att vi istället för landsting och regionförbund skall vara en Region där samtliga frågor samordnas. En regionbildningskommitté finns i länet, och i denna är vi från SiV representerade via vår ordförande Marianne Utterdahl, ersättare Birgitta Wessmark.
 Arbetet för att bilda en region från och med 2019 har varit i full gång sedan förra mandatperioden. För närvarande pågår emellertid ett arbete från nationell nivå som avser dela in Sverige i storregioner. Detta har för närvarande stannat upp processen om att bilda egen regionkommun. Om bildandet av storregioner kan du läsa på SKL (Sveriges kommuner och landsting) hemsida.

För oss i Sjukvårdspartiet är det också viktigt att kollektivtrafiken utvecklas för hela Värmland, med hänsyn till såväl glesbygd som tätort.

 Till uppdragen i Region Värmland väljs vi in först via nomineringsprocess i partiet och sedan via formella val i landstinget och kommunen. SiV finns representerat i Region Värmlands olika politiska organ enligt följande: