Valet 2010 i Landstinget

Vid valet till landstinget 2010 ställde sjukvårdspartiet upp med 33 personer från olika delar av länet.
SiVs representation i Värmlands läns landsting under mandatperioden 2006-2010 bestod av 6
ordinarie ledamöter och 3 ersättare i landstingsfullmäktige, 1 ledamot i landstingsstyrelsen samt 1 ledamot vardera i demokrati- framtids- och hälso- och sjukvårdsberedningarna.

Värmlandsalliansen var en sammanslutning av Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet i
Värmland, Folkpartiet och Kristdemokraterna.


Under mandatperioden 2006-2010 var vi i opposition i landstinget men strävade för att efter valet
få en majoritet i landstingsfullmäktige.

Att gemensamt återta majoriteten i Landstinget i Värmland var syftet med Värmlandsalliansen.

På Värmlandsalliansens hemsida finns en utmärkt pressbevakning av alla aktuella politiska frågor
inom Landstinget.