Intervju med Birgitta Sundberg och Erik Jansson

Erik Jansson, Säffle, och Birgitta Sjögren Sundberg, Torsby – första respektive nionde namn
på valsedeln till landstingsvalet – berättar hur Din röst på Sjukvårdspartiet kan förändra vård
och omsorg i Värmland.

 

Sjukvårdspartiet i Värmland - vad är det egentligen och varför intresserade det er?

 

-- Vi startade som flera olika lokala proteströrelser runt om i Värmland mot att
de etablerade politikerna lade ner väl fungerande enheter inom sjukvården.
Det handlade om Säffle och Kristinehamns sjukhus men också om hur den
befintliga vården på Arvika och Torsby sjukhus inordnades i länsverksamheter.
När vi började prata om hur man ska kunna påverka och förändra insåg vi att
enda sättet att få politik och landstingsledning att lyssna på oss var att bilda ett
nytt politiskt parti, berättar Erik Jansson, som var med och startade Sjukvårds-
partiet i Värmland.
- Numera har vi åtta års politisk erfarenhet, en fungerande partiorganisation och en bra medlemskår.

 

 - Jag gick med i Sjukvårdspartiet för att motverka centraliseringen, säger Birgitta
Sjögren Sundberg. I Värmland ska vi vara rädda om småorterna. De måste kunna
erbjuda olika sorters service, också hälso- och sjukvård.         

 

 

 

 

 

 

Behöver hälso- och sjukvårdsfrågorna ett särskilt parti?

- Bra hälso- och sjukvård ger grundtrygghet i livet. Värmlänningarna blir allt äldre och med det
kommer ett ökat behov av sjukvård. Våra väljare vill ha den tryggheten och de flesta värmlänningar
önskar nära vård, där kommuner och landsting samverkar, säger Erik.


Kan det inte uppfattas som begränsat att vara ett enfrågeparti och enbart fokusera på hälso- och sjukvård?

- Den ursprungliga protesten uppstod kring nedläggningen av våra sjukhus men idag är vi inte längre ett
enfrågeparti, säger Erik.
- Man ska kunna leva och bo i hela Värmland. För det behövs infrastruktur, kultur, näringsliv, vård och
omsorg och allt annat som hör till välfärden, säger Birgitta. Allt det ingår i vårt politiska program.
- Sjukvårdspartiet arbetar med dessa frågor utifrån sin plattform och vi bedriver vår politik såväl i
Landstinget i Värmland som i de kommunala och regionala organ där vi finns representerade. Eftersom
vi inte har någon nationell organisation kan vi inte driva våra frågor hela vägen upp utan istället får vi
”lobba” och samarbeta med andra partier.
- Fördelen är att vi kan fokusera på värmlänningarnas egna frågor och lägga vår kraft här, säger Birgitta


Ni går till val med begreppet  ”nära vård”  - vad betyder det?

- Det innebär att man får den vård man behöver på nära håll, så länge det handlar om de vanligare
diagnoserna, säger Birgitta. Sjukvården måste komma till användarna istället för tvärtom. Det är också
viktigt att tänka på miljön och värna om att resandet blir så litet som möjligt.


Hur ser ni på vårdcentralernas roll och funktion?

- Hälso- och sjukvård ska utgå från vårdcentralerna. I ett team på vårdcentralen skulle läkarna kunna
profilera sig till dubbelspecialiteter. På större vårdcentraler bör man kunna anställa läkare med dubbla
specialiteter, t ex allmänmedicin och geriatrik, säger Erik. Vårdcentralerna kan också ha avtal med
närmsta sjukhus kring olika specialiteter. Det kan handla om psykiatri, öron, ögon, diabetes eller annat
som kompletterar vårdcentralens speciella behov.
- Tillgängligheten är viktig, säger Birgitta. Man ska kunna ringa sin vårdcentral och få prata med en
människa, inte med en inspelad röst som vill att man ska göra knapptryckningar. Vi får inte glömma
bort att vård och omsorg vänder sig till människor som kan ha svårt att kommunicera tekniskt.
 


 
Hur ser ni på den högspecialiserade vården?

- Vi måste klara att ta tillvara det medicinska specialistkunnandet och se till att det kommer hela
Värmlands befolkning till del. Det handlar om allt från cancervårdens spetsteknik till ballongsprängningar
inom hjärtsjukvård, trombolysbehandling vid stroke och kvalificerade undersökningar med t ex magnet-
kamera, säger Erik.


Värmland är ett stort län. Hur ska man få tillgång till den specialiserade vården om man har flera timmars
resa till Karlstad?

- Det ska vara nära till ambulanssjukvård med bra kapacitet och hög kvalitet, slår Erik fast. Då kan den
högt specialiserade vården på Centralsjukhuset ändå komma nära i tid.
- Det måste finnas en högt kvalificerad akutmottagning som används för det den är avsedd för, men inte
för annan vård säger Birgitta. Centraliseringen av vården har medfört att Centralsjukhuset i Karlstad har
fått svårt att klara av trycket.
-.Nej, det ska inte vara till akutmottagningen som gamla och multisjuka vänder sig i brist på annan sjuk-
vård, säger Erik. Multisjuka äldre får inte utsättas för långa transporter och väntetider på en akutmot-
tagning.


Är det här som begreppet ”närsjukvård” kommer in?

- Närsjukvård är när kommuner och landsting tillsammans utvecklar vårdformer för äldre och  kommuner-
nas hemsjukvård får större läkarmedverkan som stöd för personalen, säger Erik. Det är vårdformer som
vi inom Sjukvårdspartiet sätter stora förhoppningar till. Men det gäller att få de olika huvudmännen att
samarbeta och det är här som politiken kommer in.


Vad väntar efter landstingsvalet om Sjukvårdspartiet får väljarnas ökade förtroende?

- Först ska vi klara ut hur sjukhusen i Arvika och Torsby ska utnyttjas.
- Sedan ska vi utreda och planera för specialistläkare på vårdcentraler.
- Därefter ska vi få igång landstinget och kommunerna kring planeringen av vårdplatser för äldre
multisjuka, säger Erik


Och mer långsiktigt?

- Vi måste värna om personalen inom vården samtidigt som vi måste bevara och utveckla den vård vi
har, säger Birgitta. Jag vill också gärna se ett decentraliserat landstingskansli där många administrativa
jobb flyttas ut till mindre sjukhus och till vårdcentraler.
- Att utveckla nya driftformer och verksamheter ligger mig varmt om hjärtat, säger Erik. Vi välkomnar
nya entreprenörer inom hälso- och sjukvård som kompletterar landstingets utbud och som vänder sig
till vårdsökande även i övriga delar av landet och i Norge.

 


Gör det skillnad om man röstar på Sjukvårdspartiet i landstingsvalet?


- Det är vi som värnar om närheten och omtanken i vården. Vi tänker på våra medmänniskor och vill att
hela Värmland ska leva. Självklart ska man rösta på Sjukvårdspartiet, säger Birgitta.