Valsedeln 2010

 VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE  
 Sjukvårdspartiet i Värmland
  
 Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.  
 

1  Erik Jansson f d landstingsråd Säffle
2 Görel Hopman undersköterska Kristinehamn
3 Jan Nilsson f d distriktschef Karlstad
4 Lena Rudner biomedicinsk analytiker Hammarö
5 Marianne Utterdahl terapeut Säffle
6 Birgitta Wessmark f d byrådirektör Forshaga
7 Berit Castor vårdlärare Kristinehamn
8 Örjan Ström f d fastighetschef Säffle
9  Birgitta S Sundberg f d ekonomiassistent Torsby
10  Anita Hedelin företagare Forshaga
11 Ingalill Rosell sjuksköterska Säffle
12 Gullmar Johansson f d teletekniker Torsby
13 Kjell Ohlson f d gymnasielärare Säffle
14 Christel Nilsson projektledare Karlstad
15 Annelie Ericsson revisorsassistent Sunne
16  Maria Skogh patientresehandläggare Säffle
17 Ulrika Arpi sjuksköterska Torsby
18 Ingegerd Welin Fogelberg ingenjör Säffle
19 Ingegerd Wikström redovisningskonsult  Karlstad
20 Lillvor Bergh f d vårdbiträde Säffle
21 Iréne von Dolwitz grafisk formgivare Säffle
22 Helén Johansson fotvårdsterapeut Forshaga
23 Erik Fogelberg civilingenjör Säffle
24 Barbro Molander f d biblioteksassistent Kristinehamn
25 Maria Hartman intensivvårdssjuksköterska Säffle
26 Britta Pettersson f d företagare Grums
27 Solveig Johansson-Sjögren marknadsekonom Torsby
28 Kerstin Vogt sjuksköterska Säffle
29 Sven Eriksson civilekonom Säffle
30 Arnold Jonsson  f d träindustriarbetare Torsby
31 Jan-Olov Bergh företagare Säffle
32 Carl Eric Andersson chaufför Säffle
33 Nils Vogt civilingenjör Säffle

  
                                   Landstinget i Värmland

                                       0250-02520


 

Du har rösträtt till landstingsfullmäktige om du:
     •är svensk medborgare och är folkbokförd i landstinget
     •är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är

       folkbokförd i landstinget
     •är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i

       tre år i följd före valdagen
 

Du kan personrösta på en (och endast en) av partiets kandidater.
Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln.

 

1 september
Förtidsröstningen startar.

 

Valdagen 19 september
Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20.
Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i slutet av augusti
I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.
Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling.
Har du ingen id-handling kan du låta någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen
kunna visa id-handling.
Klockan 20:00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen.
Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet.
Resultaten från valnatten är preliminära.

 

20 september
Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.
Länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen av rösterna.
Då räknas även personrösterna.

 

22 september
På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster.
De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att riksdagsrösterna kan räknas där samma dag.
Riksdagsvalet brukar bli färdigräknat under onsdagsnatten.

 

23 september
Sammanräkningarna fortsätter för kommunfullmäktigvalet, som beräknas vara klart under veckoslutet.

 

Runt 29 september
Valet till landstingsfullmäktige brukar vara klart i mitten av andra veckan efter valdagen. 

 

Vill du veta mer om valet kan du gå in på Valmyndighetens hemsida www.val.se