Förtroendevalda i Säffle 2010

SiV hade 6 mandat av 41 i Säffles kommunfullmäktige efter 2010 års val.

 I vårt handlingsprogram beskriver vi vår politik och vi tar aktiv del i Säffles framtid på alla områden. 
Nedanstående sammanställning visar vår representation under perioden 2011 - 2014..

 

Kommunfullmäktige

Ordinarie:                                                                    
     Erik Jansson
     Ingegerd Welin Fogelberg
     Leif "Parren" Pettersson
     Ann Melitshenko
     Örjan Ström
     Iréne von Dolwitz

Ersättare:
     Kjell Ohlson
     Birgitta Hejll
     David Wold

  

 

Kommunstyrelsen     

Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg
     Ann Melitshenko

Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson

 

 Kommunstyrelsen   Au

 Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson

 

Socialnämnden
Ordinarie:
     Marianne Utterdahl
     Ingalill Rosell
Ersättare:
     Mats Ahlstrand

  

Socialnämnden  Au
Vice ordförande:
     Marianne Utterdahl

Ersättare:
     Ingalill Rosell

 

Barn och Utbildningsnämnden
Ordinarie:
     Leif ”Parren” Pettersson
     Kjell Ohlson

Ersättare:
     Nils Liedberg
     Iréne von Dolwitz

 

Barn och Utbildningsnämnden  Au
Ordinarie:
     Leif ”Parren” Pettersson


Ersättare:
     Kjell Ohlson  

  

Kulturnämnden
Ordinarie:
     Erik Fogelberg
Ersättare:
     Kjell Ohlson
 

 

Kulturnämnden  Au
Ersättare:
     Erik Fogelberg

  

 

Teknik och Fritidsnämnden
Ordinarie:
     Örjan Ström
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson

 

Miljö och Byggnadsnämnden
Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg
Ersättare:
     Irene von Dolwitz

 

Kommunföretag
Ordinarie:
     Björn Dillner

 

Forskningen
Ordinarie:
     Björn Dillner

Ersättare:
     Maria Skogh 

 

SäBo – Säfflebostäder
Ordinarie: 
     Örjan Ström
Ersättare:
     Maria Skogh

 

SäKom – Säffle Kommunikationsaktiebolag  
Ordinarie:
     Erik Fogelberg
Ersättare:
     Ingegerd Welin Fogelberg

  

Valberedningen

Ordinarie: 

      Erik Jansson

Ersättare:  

      Ingegerd Welin Fogelberg 

  

Krisledningsnämnden

Ordinarie:  

      Ingegerd Welin Fogelberg  

Ersättare:  

      Leif "Parren" Pettersson 

 

Valnämnden

Ordinarie: 

      Erik Fogelberg

Ersättare:

       Maria Skogh

 

Värmlands Tingsrätt

      Birgitta Hejll

  

   

 

 

Gode män vid fastighetsbildningar

      Örjan Ström 

  

Revisor - Stiftelser 

      Anita Dahlin