Valsedeln 2010  

  


VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE              
 
 Sjukvårdspartiet i Värmland, Säffle 
  
 Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.  
  

1 Ingegerd Welin Fogelberg                ingenjör
2 Erik Jansson fd landstingsråd
3 Leif Pettersson företagare
4 Ann Melitshenko lärare
5 Örjan Ström fd fastighetschef
6 Iréne von Dolwitz grafisk formgivare
7 Kjell Ohlson fd gymnasielärare
8 Birgitta Hejll fd distriktsköterska
9 David Wold företagare
10 Marianne Utterdahl terapeut
11 Erik Fogelberg civilingenjör
12 Maria Skogh patientresehandläggare
13 Nils Liedberg fritidspedagog coach
14 Jörgen Nordmarker yrkeslärare
15 Maria Skoogh fritidsassistent
16 Lena Svensson administratör
17 Maria Hartman intensivvårdssjuksköterska
18 Asema Dzafic laboratorie o kvalitetschef
19 Carl Erik Andersson chaufför
20 Karna Wisenius apotekare
21 Jan-Olov Bergh företagare
22 Björn Dillner civilingenjör
23 Kjell Bergqvist läkare
24 Berit Wettergren tandhygienst
25 Jürgen Ewald läkare
26 Inga-Lena Jansson lärare
27 Birgitta Carlsson sjuksköterska
28 Kajsa Gunnarsdotter barnskötare
29 Lilvor Bergh fd vårdbiträde
30 Katarina Torpman kontorist
31 Margaretha Wilhelmsson företagare
32 Anne Eriksson fd lärare
33 Kerstin Vogt sjuksköterska
34 Sven Eriksson civilekonom
35 Kristina Lööf lärare
36 Ingabritt Ohlson fd kassörska
37 Nils Vogt civilingenjör


                                            Säffle

                                         0250-02512

 


 

 Du har rösträtt till kommunfullmäktige om du:
      •är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen
      •är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är
       folkbokförd i kommunen
      •är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i
       tre år i följd före valdagen

 

Du kan personrösta på en (och endast en) av partiets kandidater.
Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln.

 

1 september
Förtidsröstningen startar.

 

Valdagen 19 september
Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20.
Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i slutet av augusti
I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.
Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling.
Har du ingen id-handling kan du låta någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen
kunna visa id-handling.
Klockan 20:00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen.
Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet.
Resultaten från valnatten är preliminära.

 

20 september
Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.
Länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen av rösterna.
Då räknas även personrösterna.

 

22 september
På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster.
De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att riksdagsrösterna kan räknas där samma dag.
Riksdagsvalet brukar bli färdigräknat under onsdagsnatten.

 

23 september
Sammanräkningarna fortsätter för kommunfullmäktigvalet, som beräknas vara klart under veckoslutet.

 

Runt 29 september
Valet till landstingsfullmäktige brukar vara klart i mitten av andra veckan efter valdagen. 

 

Vill du veta mer om valet kan du gå in på Valmyndighetens hemsida www.val.se