Vår politik

SiVs representation i Värmlands läns landsting bestod efter 2010 års val av fem ordinarie ledamöter
och fyra ersättare i landstingsfullmäktige, samt en ledamot och en ersättare i landstingsstyrelsen.
I valet 2014 hade SiV 40 namn på landstingsvalsedeln.