Valet 2014 

SiV hade 6 mandat av 41 i Säffles kommunfullmäktige efter 2010 års val. 
I valet 2014 hade SiV i Säffle 32 namn på den kommunala valsedeln.