Du är här: Om SiV

Om SiV

Sjukvårdspartiet i Värmland grundar sig på demokratiska värden så som alla människors lika värde och respekt för den enskilda människans frihet och värdighet. Demokratin är hörnpelaren i samhället och måste värnas vid varje tillfälle. Medborgarinflytande och medbestämmande är grunden för demokratin. Ett decentraliserat beslutsfattande lägger grunden för ett samhälle där vård, skola och arbete finns där människorna bor. Det samhället vill SiV arbeta för.

Historik

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV, bildades 2001 som en reaktion på den politik som etablerade partier bedrev i Värmlands läns landsting. Vi såg hur allt större del av hälso- och sjukvården centraliserades till Centralsjukhuset i Karlstad. I samband med att Säffle och Kristinehamn föreslogs förlora sina akutsjukhus bildades lokala aktionsgrupper för sjukhusens bevarande. Arbetet i dessa grupper ledde fram till tanken om att bilda ett parti. Den 6 juni 2001 inregistrerades Sjukvårdspartiet i Värmland hos Riksskatteverket.
SiV deltog framgångsrikt i 2002 års landstingsval och därefter också i landstingsvalen 2006, 2010 och 2014 samt kommunalvalet i  Kristinehamn 2006 och kommunalvalen i Säffle 2006, 2010 och 2014 .

SiV i fullmäktige, nämnder och styrelser

SiVs representation i Värmlands läns landsting består för närvarande av 5 ledamöter i landstingsfullmäktige, en ledamot i landstingsstyrelsen samt en ledamot vardera i demokrati-, framtids- och hälso- och sjukvårdsberedningarna samt ett antal ersättarplatser.

SiVs representation i Säffle kommun består av 6 ledamöter i kommunfullmäktige,
    2 ledamöter i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden,
    1 ledamot i kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och teknik- och fritidsnämnden,
    1 ledamot i arbetsutskotten för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden,
    1 ledamot i styrelserna för Kommunföretag, Forskningen, SÄBO och SÄKOM,
    1 ledamot i Tingsrätten
    samt ett antal ersättarplatser.

 

SiV har förnärvarande ingen representation i Kristinehamns kommun.