2020


SiV första partiet i Värmland att genomföra årsmötet digitalt


SiV värnar om allas hälsa och om sjukvårdens möjligheter att hantera den pågående
situationen. Därför valde partiet under lördagen den 21 mars att hålla sitt årsmöte i enlighet med den
enligt stadgarna utfästa tiden, men genom digitala kanaler. Detta för att undvika att sprida
Covid-19 och för att möjliggöra deltagande oavsett om man är i riskgrupp eller av andra
orsaker i karantän.


En hel del förberedelser krävdes. Hur genomföra eventuella voteringar, vilka arbetssätt
fungerar vid digitalt möte med mera. Erbjudande gick ut till alla medlemmar om att få hjälp
och guidning inför den digitala kanalen, och många tog också den chansen. Flertalet
övningstillfällen under veckan gjorde att årsmötet kunde starta efter en inte allt för lång
teknisk inledning.


Mötet började genom att hedra partiets nyligen bortgångna hedersmedlem Inga-Lena
Jansson med en tyst minut. Årsmötet inleddes sedan med en information om det aktuella
läget i Coronatider och en beskrivning och dialog kring hur Region Värmland arbetar i aktuell
regional krisledning för att värna om patienter, invånare och näringsliv.


De sedvanliga årsmötesförhandlingarna genomfördes därefter med hjälp av partiets
hedersmedlem och före detta landstingsråd Erik Jansson på plats i Halmstad, som av mötet
blev utsedd till mötesordförande. Vid sin virtuella sida hade han Ingegerd Welin Fogelberg, i
Säffle, som mötessekreterare.


Marianne Utterdahl, Säffle fick fortsatt förtroende som ordförande.


Övriga styrelsemedlemmar blev ledamöterna Birgitta Sjögren Torsby, Ingalill Rosell Säffle,
samt Berit Larsson Karlstad (omval), Görel Hopman Kristinehamn, Jan Carling Edsvalla samt
Birgitta Wessmark Karlstad (kvarstår). Maria Skogh Säffle och Hans Nilsson Eda omvaldes
som ersättare.


Som avrundning på mötet ville flera kommentera mötesformen, som man upplevt som
mycket bra, med fungerande bild- och dokumentvisning, som sköttes från Värmlands Nysäter. En
mötesform som med fördel kan användas vid flera tillfällen även om hoppet finns om att
fysiska möten snart åter kan hållas för fortsatt gemensam utveckling av partiets politik.


”Jag är djupt imponerad över med vilket mod och nyfikenhet våra medlemmar valde att
anamma denna för oss nya teknik”, hälsar Marianne Utterdahl och tackar alla inblandade för
ett mycket väl genomfört årsmöte.

Vid avtackning av mötespresidiet Erik Jansson och Ingegerd Welin Fogelberg delades digital blomma ut, och istället för den utlovade blomsterchecken, valde de bägge att donera till välgörande ändamål. Blompengarna gick därför istället till
-  ”Läkare utan gränser”(Erik) och UNHCR(Ingegerd)


 Här hittar du handlingar & protokoll:

Protokoll

Verksamhetsberättelsen 

Ekonomisk redogörelse

 

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Arvodesbestämmelser beslutade av årsmötet

Beslutad budget 2020