2006 -2009

Pressmeddelande och politiskt uttalande från SiV:st årsmöte 2009-03-29.
Sjukvårdspartiet i Värmland kräver att vårdplatser vid närsjukhusen återupprättas. Detta bör planeras i
nära samarbete med kommunerna, som nu har fått ett ökat tryck på sin äldreomsorg och hemsjukvård
till följd av neddragningarna inom landstinget.
Läs mer»

 

Pressmeddelande från SiV i Sydväst årsmöte 2009-03-01.
Nedrustningen av Närsjukhuset i Säffle är en oacceptabel förlust för Sydvästra Värmland och Åmåls-

området. Avlastningen av akutsjukhusen behöver ökas. De borttagna vårdplatserna behöver öppnas på

nytt.
Den ohållbara situation som nu råder vid Centralsjukhuset i Karlstad är bevis på hur felaktigt det var att

rasera Närsjukhuset i Säffle.
Läs mer»

 

Pressmeddelande från SiV:s partistämma 2008-09-29.
Förlusten av fyrtio vårdplatser vid Närsjukhusen är alarmerande.
Belastningen på övriga sjukhus är redan idag alltför stor för att en så stor minskning ska kunna ske.
Det markerade Sjukvårdspartiet i Värmland i ett uttalande från sin partistämma i Säffle under helgen.

Läs mer»

 

Pressmeddelande och politiskt uttalande från SiV:s årsmöte 2008-03-30.
Sjukvårdspartiet i Värmland krävde i sitt årsmöte att planeringen för den framtida vården i Värmland
i ökad grad beaktar erfarenheter från ny tillgänglig vårdstatistik. Detta bör leda till att Landstinget
omprövar pågående avvecklingar, för att inte försämra tillgänglighet, produktivitet och kvalitet i den
värmländska vården.
Läs mer»

 

Pressmeddelande från SiV i Sydväst årsmöte 2008-02-29.

Nedrustningen av Närsjukhuset i Säffle är en oacceptabel förlust för Sydvästra Värmland
och Åmålsområdet. Så summerade lokalavdelningen av Sjukvårdspartiet beslutet i
Landstinget om förändringarna vid Säffle Närsjukhus.

Läs mer»