2013


Medlemsmöte med SiV i Sydväst 2013-05-21
Tisdagen den 21 maj hade SiV i Sydväst ett medlemsmöte på äldreboendet Björkbacken i Säffle.
Läs rapport från mötet här»

Årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 2013-03-24
I Medlemsbrevet från februari 2013 finns kallelsen till årsmötet (sid 4) och verksametsberättelsen
 (sid 5-7), läs den så får Du en god bild av vad som hände under 2012.
Vid årsmötet omvaldes Marianne Utterdahl, Säffle till ordförande vidare beslutades bland annat om
ett tillägg till stadgarna (§ 4d) som reglerar verksamheten för "SiV Ungdom".
Denna paragraf skall beslutas vid ytterligare en partistämma för att vinna laga kraft.
Läs Pressmeddelandet från årsmötet här»
Läs protokollet från årsmötet här»

Årsmöte med SiV i Sydväst 2013-02-26
Tisdagen den 26 februari hade SiV i Sydväst årsmöte på Silvenska Villan i Säffle.
Läs verksamhetsberättelsen för 2012 här»

Vid årsmötet omvaldes Ingegerd Welin Fogelberg till ordförande.


2012
 

Partistämma med SiV 2012-10-14
Vid stämman valdes Marianne Utterdahl, Säffle att efterträda Erik Jansson som
landstingsråd och ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet.

Ett politiskt uttalande antogs som vägledning för partiets prioriterade frågor i
det fortsatta arbetet.

Årsmöte med SiV i Sydväst 2012-03-24.
Lördagen den 24 mars hade SiV i Sydväst årsmöte på Kroksatad Herrgård i Säffle.
Läs kallelse och verksamhetsberättelse här»

Vid årsmötet valdes Ingegerd Welin Fogelberg till ordförande.

Årsmöte med SiV 2012-03-25

Läs verksametsberättelsen så får Du en god bild av vad som hände under 2011.

Vid årsmötet valdes Marianne Utterdahl, Säffle till ordförande.

Pressmeddelande från årsmötet»


2011

Pressmeddelande från SiV:s partistämma 2011-11-20
Starkt stöd från Sjukvårdspartiet för satsning på nära vård.
Efter överläggningar enades den samlade stämman om följande uttalande som vägledning till
Sjukvårdspartiets företrädare i Landstinget.
  = Att prioritera satsningar för att bibehålla och utveckla vård nära med en oförändrad
     sjukhusstruktur
  = Att en fortsatt satsning sker för att möjliggöra nischverksamheter vid mindre sjukhus
  = Att en särskild satsning sker på primärvården för att
     1) ge nödvändigt resurstillskott till Hälsoval Värmland och
     2) att säkra läkartillgången inom primärvården genom utbildningssatsningar
  = Att en skattehöjning förordas för 2012 för dessa prioriteringar och med inriktning på en
     god ekonomisk hushållning


Årsmöte med SiV 2011-03-27

Referat från det föredrag som Tore Olsson höll vid det offentliga möte som föregick vårt årsmöte.

Läs verksametsberättelsen så får Du en god bild av vad som hände under 2010.

 

Referat från årsmötet med SiV i Sydväst 2011-02-27.
Vid årsmötet valdes Ingegerd Welin Fogelberg till ny ordförande efter Erik Jansson, som haft
uppdraget sedan kretsen bildades för fem år sedan.
Det var ett välbesökt årsmöte, som tog tillfället att orientera sig om nya Säffle Hälsocenter.
Vid mötet rapporterades också om aktuella läget inom Hälsoval Värmland, som berör verksam-
heterna vid vårdcentralerna. 


2010

Pressmeddelande från SiV:s partistämma 2010-11-21.
Vid stämman beslutade partiet nominera sina kandidater till olika uppdrag i Landstinget och i Säffle
Kommun. Samtliga val beslutades enhälligt av den samlade stämman.
Valresultaten till landsting och kommun samt förhandlingarna mellan Värmlandsalliansen och Miljö-
partiet redovisades och kommenterades. Särskilt intresse ägnade mötet åt parternas samskrivna
politiska program. SiV finner stor samhörighet mellan sitt eget handlingsprogram och den nya
koalitionens programförklaring.
Läs mer»

Politiskt uttalande från SiV:s årsmöte i Kristinehamn 2010-03-21.
Sverige har förlorat alldeles för många vårdplatser inom sjukvården sedan den stora ädelreformen
genomfördes. Av 33.000 vårdplatser då återstår endast cirka 20.000 nu.
Läs mer»
Läs även ett referat i NWT»

Föredrag av Stefan Einhorn vid SiV:s årsmöte i Kristinehamn 2010-03-21.
Att vara snäll är inte mesigt utan tvärt om smart. Dessutom kan det vara lönsamt.
Det menar professor Stefan Einhorn, som föreläste för allmänheten strax före Sjukvårdspartiets årsmöte.
Läs mer»

Pressmeddelande från SiV:s partistämma i Säffle 2010-02-02.
Nedläggningarna av vårdplatserna vid närsjukhusen har skapat stora problem för arbetet vid
Centralsjukhuset. Därför måste den vård och behandling som bör ske nära och lokalt utvecklas igen.
Därför behöver medicinska närakuter och närvårdsavdelningar utvecklas på fler orter i Värmland.
Detta krav ställdes av Sjukvårdspartiet i Värmland när de höll partistämma i Säffle i söndags.
Läs mer»