2014

Medlemsmöte med SiV i Sydväst 2014-10-23
Torsdagen den 23 oktober hade SiV i Sydväst ett medlemsmöte på Silvenska Villan för att nominera kandidater till de olika uppdragen i Säffle.
Läs protokoll från mötet samt listan på de nominerade här»
Kallelse till mötet»

Årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 2014-03-23
Här kan du läsa verkshetsberättelsen för 2013.
Vid årsmötet omvaldes Marianne Utterdahl, Säffle till ordförande vidare beslutades bland annat för
andra gången om tillägget till stadgarna (§ 4d) som reglerar verksamheten för "SiV Ungdom".
Vid årsmötet prsenterades två motioner.
En av Berit Larson som föreslår att en "Integrativ hälsocentral" inrättas i Värmlnand och
en av Ola Wessmark som föreslår att man skall "Minska vårdkostnaderna" genom att satsa på fysisk aktivitet.
Läs pressmddelandet fån årsmötet här»

Årsmöte med SiV i Sydväst 2014-03-10
Måndagen den 10 mars hade SiV i Sydväst årsmöte på Silvenska Villan i Säffle.
Läs verksamhetsberättelsen för 2013 här»

Vid årsmötet omvaldes Ingegerd Welin Fogelberg till ordförande.