Du är här: Om SiV / Länkar

Länkar

Apotek             www.apoteksnyheter.se 
Värmlands läns landsting www.liv.se
Dagens medicin           www.dagensmedicin.se
Fass för allmänheten        www.fass.se
Försäkringskassan        www.fk.se
Genväg till Landstingen              www.skl.se/web/Landsting.aspx
Giftinformationscentralen        www.giftinformationscentralen.se
Läkartidningen            www.lakartidningen.se
Regeringen            www.regeringen.se
Riksdagen            www.riksdagen.se
Sjukvårdspartier, samlingssida         www.sjukvardspartiet.org/SVPr/Om_oss.html
SKL  Sveriges kommuner och landsting    www.skl.se
Socialstyrelsen             www.socialstyrelsen.se
Svenska folkhälsoinstitutet        www.fhi.se
Valmyndigheten www.val.se
Vårdguiden/1177        www.1177.se
Värmlandssamverkan  

www.varmlandssamverkan.se

Värmlandsalliansen   (se Värmlandssamverkan)

www.varmlandsalliansen.se

 
Sjukvårdspartier i Sverige:

         Riks 
Blekinge
  Dalarna  Gotland  Gävleborg  Halland  Jämtland  Norrbotten  Skåne  Stockholm  Sörmland  Småland  Uppland  Västernorrland   Västerbotten   Västmanland   Värmland   Västra Götaland  Östergötland  Örebro


Internationellt