SiV i sydväst, styrelse 2018

    (Sydvästra valkretsen Säffle-Grums)

 SiV i Säffle är en lokal grupp i SiV som är organiserad  för att bedriva den verksamhet som partiet driver lokalt. Det innebär att bevaka och driva det politiska arbetet som de förtroendevalda i olika uppdrag har i kommunen. Styrelsen planerar och genomför medlemsaktiviteter och planerar valrörelse inklusive förslag till handlingsprogram mm

  SiV finns starkt representerade i Säffle kommun. Styrelsen väljs vid ett årsmöte/föreningsstämma för medlemmar boende i den aktuella kommunen. Man väljs på ett eller två år.

Ordförande
Ingegerd Welin Fogelberg      

 
 0533-16417       

  
ingegerd.welinfogelberg@gmail.com 

Ledamöter
Heléne Agdén                          
Ingalill Rosell
Maria Ohlson
Mats Ahlstrand


073-513 85 10
0533-15782
072-512 12 66
070-522 60 35


heleneagden@bredband.net
rosellingalill@yahoo.se
maria.skoogh@hotmail.com 
mats.ahlstrand@saffle.se

Ersättare
Maria Skogh
Carin Wernberger-Dahlin

0533-14838
070-350 39 63

maria.skogh01@telia.com
carinwern@hotmail.com
Valberedning
Anita Dahlin
Lena Svensson

0533-163 33
070-684 65 37

dahlinanita@hotmail.com
ingalena.svensson@outlook.com