SiV Karlstad kommungrupp

SiV presenterar interimstyrelsen för SiV Karlstad kommun;

 

 

Berit Larsson         
Birgitta Wessmark
Jan Carling
Lars Ryman