SiVs styrelse 2018

Styrelsen är föreningens "verkställande organ" och är valda till detta uppdrag av föreningsstämman/årsmötet. Man är vald på ett eller två år. Att vara "verkställande organ" innebär att styrelsen skall se till att få det gjort som årsmötet/föreningsstämman har beslutat. Det handlar om att driva verksamheten, sköta ekonomin i föreningen (partiet), bevaka och följa det politiska arbetet som de förtroendevalda i olika uppdrag (landsting, region, kommun) utför. Styrelsen planerar och genomför medlemsaktiviteter och administration såsom nyhetsbrev, hemsida,  medlemsmöten, tar fram handlingsplaner och planerar valrörelse etc.

Styrelsen utgör också arbetsgivare/arbetsledare för partiets ombudsman.

Ordförande
Marianne Utterdahl, Säffle

 
072-566 77 59 


marianne.utterdahl@liv.se
 

Ledamöter
Berit Larsson, Karlstad
Birgitta Sjögren, Torsby 
Birgitta Wessmark, Karlstad  Vice Ordförande
Görel Hopman, Kristinehamn
Ingalill Rosell, Säffle

Ersättare:
Maria Skogh, Säffle 
Hans Nilsson, Koppom  

 


070-454 52 21
0560-12733
070-3130144
0550-18615
0533-14838


0533-148 38
070-860 20 72


larsson.berit.nhvv@gmail.com
 
birg.sjogren@gmail.com
birgitta.wessmark@gmail.com
grel.hopman@telia.com
rosellingalill@yahoo.se 


maria.skogh01@telia.com
hans@helaedaslista.se 

Kassör 
Jan Carling,  Edsvalla 


073-046 54 17

jan.carling@glocalnet.net

 Revisorer
Ewa Mattsson, 
Nina Karlsson, Väse

     
 Revisorersättare
 Bengt Ankerfelt, Forshaga
 Lukas Geberetensae Weldegabir, Säffle

070-630 26 55 
072-282 09 44
 

papav44@hotmail.se

 Valberedning
 Birgitta Sjögren, Torsby (sammankallande) 
 Annica Tollén, Hammarö 
 Carin Wernberger-Dahlin, Säffle

 


0560-127 33
070-303 01 02 
0533-16602 


birg.sjogren@gmail.com
info@foretags-service.se 
carinwern@hotmail.com