SiVs styrelse 2017

 Styrelsen är föreningens "verkställande organ" och är valda till detta uppdrag av föreningsstämman/årsmötet. Man är vald på ett eller två år. Att vara "verkställande organ" innebär att styrelsen skall se till att få det gjort som årsmötet/föreningsstämman har beslutat. Det handlar om att driva verksamheten, sköta ekonomin i föreningen (partiet), bevaka och följa det politiska arbetet som de förtroendevalda i olika uppdrag (landsting, region, kommun) utför. Styrelsen planerar och genomför medlemsaktiviteter och administration såsom nyhetsbrev, hemsida,  medlemsmöten, tar fram handlingsplaner och planerar valrörelse etc.

Styrelsen utgör också arbetsgivare/arbetsledare för partiets ombudsman.

Ordförande
Marianne Utterdahl, Säffle

 
072-566 77 59 


marianne.utterdahl@liv.se
 

Ledamöter
Berit Larsson, Karlstad
Birgitta Sjögren, Torsby
Birgitta Wessmark, Forshaga  Vice Ordförande
Görel Hopman, Kristinehamn
Ingalill Rosell, Säffle


070-454 52 21
0560-12733
054-190644
0550-18615 
0533-14838
 

larsson.berit.nhvv@gmail.com 
bis1@tele2.se
birgitta.wessmark@gmail.com
grel.hopman@telia.com
rosellingalill@yahoo.se 

Kassör 
Jan Carling,  Edsvalla 


073-046 54 17

jan.carling@glocalnet.net

Ersättare
Maria Skogh, Säffle
Per Ljungqvist 


0533-15782

 


maria.skogh01@telia.com
per.g.ljungqvist@gmail.com

Revisorer
Anita Dahlin, Säffle
Lena Svensson, Säffle
070-603 87 05
0706 846537   
dahlinanita@hotmail.com
ingalena.svensson@outlook.com
Revisorersättare
Bengt Ankerfelt, Forshaga
Lukas Geberetensae Weldegabir, Säffle

070-630 26 55 
072-282 09 44
 

papav44@hotmail.se

Valberedning 
Jan Carling, Edsvalla(sammankallande)
Annica Tollén 
Carin Wernberger, Säffle 

 

 
0730 465417
070-303 01 02
0533-166 02
jan.carling@glocalnet.net
info@foretags-service
carinwern@hotmail.com