Du är här: Om SiV / Stadgar och regler

Stadgar och regler

På denna sida presenteras stadgar och andra regler för Sjukvårdspartiet i Värmland.

På årsmöte och höststämma 2013 beslutades om ett tillägg till stadgarna som reglerar ungdomsverksamheten i partiet.

På  årsmöte och höststsämma 2016 beslutades om en justering i stadgarna som reglerar bidrag till partiet samt stadgarnas giltighet för lokala föreningar. Det beslutades även om regler för utbetalning av arvode för Sjukvårdspartiets förtroendevalda.

Klicka för att se stadgarna» 

Klicka för att se arvodesreglerna»

Klicka för att ladda ner arvodesblankett»