Du är här: Grundsyn / Demokrati

Demokrati

• En av de viktigaste och mest betydelsefulla funktionerna i vårt samhälle är en väl utvecklad och fungerande demokrati. Demokratin föder inte sig själv utan måste ständigt underhållas och utvecklas. Yttrandefriheten måste värnas och det måste vara "högt i tak" inom landstingsorganisationen.

• Patientens inflytande över vården ska stärkas och nya idéer och erfarenheter inom vård och omsorg ska beaktas. Samarbetet med patientorganisationer skall ingå som en naturlig del då vården planeras och genomförs.

• De lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna ska ha ett politiskt ansvar för ekonomi och verksamhet vid de sjukhus och primärvårdsverksamheter som finns inom området.