Du är här: Grundsyn / Ekonomi

Ekonomi

• Landstinget ska bedriva sina verksamheter med en ekonomi i balans och med en god konsolidering och framförhållning för underhåll och investeringar.

• Landstinget ska skapa förutsättningar för en effektiv ekonomisk kontroll och en decentralisering av ekonomiskt ansvar med möjligheter till noggrann uppföljning.

• Landstinget ska arbeta med insikten att attityder, arbetsmiljö och personalsamarbete påverkar det ekonomiska läget samt förtroendet för ledningen.

• Genom en god arbetsmiljö och förebyggande hälsovård ska landstinget aktivt verka för en låg sjukfrånvaro bland personalen.

• I förändringsarbetet ska landstinget undvika kortsiktiga panikåtgärder.

• Landstinget ska eftersträva att vara självförsörjande för invånarnas vårdbehov.

• Landstinget ska inte ingå långsiktiga avtal som medför svårkalkylerade kostnader.

• Konsekvensmedvetenhet borgar för ekonomiskt gynnsamma beslut.

• Valet av medarbetare är avgörande för att vända det ekonomiska läget.