Du är här: Grundsyn / Folkhälsa

Folkhälsa

• Folkhälsoarbetet ska beakta alla politiska frågor som berör människors välfärd, såväl inom hälso- och sjukvården som arbetsmarknad och miljö, social omsorg, näringsliv och försörjning, både den enskildes och samhällets ekonomi, handikappfrågor, utbildning, trafik, vägar och allt övrigt som medverkar till ett bra samhälle och god livskvalitet.

• Landstinget ska vara en aktiv partner i folkhälsoarbetet.

• Hälsokontroller och preventiva insatser för att motverka ohälsa, såväl fysiskt som psykiskt, är särskilt viktiga samarbetsområden för landstinget.