Kommunikationer och infrastrukturer

• En väl utbyggd kollektivtrafik är grunden för att landsbygden ska kunna leva och för att tätorterna ska bli miljövänligare.