Du är här: Grundsyn / Landstingsservice

Landstingsservice

• Hur landstingets lokaler utnyttjas och deras standard är av stor betydelse för landstingets ekonomi.

• Landstingets fastigheter och alla egna lokaler ska utnyttjas optimalt.

• Lokalhyrorna måste vara rättvisa för de olika förvaltningarna.

• För att hålla driftkostnaderna på en låg nivå bör nya tekniska lösningar prövas inom energiområdet och annat underhåll.

• Landstinget ska bedriva en aktiv inköpspolitik som medför att man skaffar sig bästa tänkbara förutsättningar för en god hushållning.

• Landstingets förrådshantering ska utnyttja modern logistik och moderna lagerhållningssystem för att få en låg kapitalbindning.

• Inköpsrutiner och förrådsrutiner ska vara allmänt kända för all personal som har ansvar för rekvisitioner och förbrukning.

• Miljöhänsyn ska vara en viktig del vid inköp och val av varor och tjänster.

• IT-satsningar ska utformas som ett optimalt stöd för verksamheterna. Viktigt är att ett kommunikativt journalsystem kommer till stånd och utvecklas i samverkan.

• Sjukhusmatens kvalitet skall hållas hög och får inte försämras med logistiska vinster som motivering.