Du är här: Grundsyn / Primärvården

Primärvården

• Samarbetet mellan primärvården och sjukhusen måste öka.

• Primärvården ska utvecklas så att fler undersökningar och behandlingar kan utföras på de vårdcentraler som finns utanför sjukhusorterna.

• Förutsättningarna för rekryteringen av läkare måste förbättras istället för att landstinget hyr in dyra stafettläkare.

• Kontinuitet i den personliga kontakten mellan patient och läkare ska eftersträvas.