Du är här: Grundsyn / Psykiatri

Psykiatri

• De genomförda reformerna inom psykiatrin behöver utvärderas, med sikte på att klarlägga faktiska behov av lokala stödresurser, rehabilitering och särskilda behandlingsenheter.

• Landstinget bör arbeta för en positiv syn på psykiatrin i länet och därmed underlätta att vi kan behålla och rekrytera en högt motiverad och kompetent personal.

• Psykiatrin behöver större tillgång på slutenvårdsplatser i en rehabiliterade yttre och inre miljö, för patienter med särskilda behov.