Rehabilitering och habilitering

• Värmlands invånare ska erbjudas rehabilitering med höga kvalitetsmål för förbättrade möjligheter till återgång till arbete och ett verksamt liv.

• Samarbetet mellan vårdinrättningarna, rehabiliteringspersonal och Försäkringskassan ska utvecklas. En gemensam rehabiliteringsplanering kring den enskilde ska utgå från en helhetssyn på insatser från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.