Du är här: Grundsyn / Somatisk vård

Somatisk vård

• Den somatiska (kroppsliga) akutsjukvården ska bedrivas inom länet.

• Helhetssynen på patienterna måste förbättras. Det kan ske genom att öka samverkan mellan sjukhus, kliniker, avdelningar och externa vårdgivare och kommunernas äldreomsorg och övriga sociala verksamheter.

• Kvinnokliniker/gynekologiska mottagningar och förlossningsvård måste finnas i närområdet.