Du är här: Grundsyn / Utbildning

Utbildning

• Rekryteringsbehoven för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland måste analyseras kontinuerligt 
och långsiktigt. De utbildningsinsatser som krävs för att möta kommande pensionsavgångar måste utvecklas och förberedas.

• Fortbildning och vidareutbildning ska vara en stimulans till kontinuerlig kvalitetsutveckling i vårdarbetet.